Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 721 - 740 z 778

Slovenský názov:

Vzrast chovu dobytka

Originálny názov:

AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN GANADER

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

E, Video UMATIC

Minutáž:

7,5

Rok:

1988

Anotácia:

Základom uruguajského chovu dobytka sú pastviny. Videofilm nám zobrazuje techniku, ktorá umožňuje zvýšenie výroby krmív, a tým zvyšuje produkciu sektoru, ako v počte zvierat, tak aj v množstve vybavenia. Nevyhnutným predpokladom je práve správne využívanie prírodných a zavedených pastvín v tejto teplejšej zóne.    

Tématika: 52 Signatúra: AF 2/1989

 

Slovenský názov:

WFP

Originálny názov:

WFP

Krajina:

FAO Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

6

Rok:

2006

Anotácia:

Dokument predstavuje aktivity World Food Programme (Svetový potravinový program).    

Tématika: 18, 56 Signatúra: AF 57/2007

 

Slovenský názov:

Yellowstone – nedokončená pieseň

Originálny názov:

Yellowstone – „The unfinished song“

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

u-MATIC

Minutáž:

17

Rok:

1990

Anotácia:

Yellowstonský národný park nás výdy presviedčal o tom, akými silami vládne príroda. Od jari 1988 do jari 1989 sme tu mohli sledovať prírodný proces šírenia požiaru.    

Tématika: 38, 57 Signatúra: AF 11/1991

 

Slovenský názov:

Za dverami Slovenska

Originálny názov:

-

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DVD, VHS

Minutáž:

33

Rok:

2006

Anotácia:

Dokumentárny film z oblasti Oravy, Liptova a Tatier približuje zvyky a život prostého ľudu a šľachty v dávnych dobách. Dej filmu je zameraný na históriu a na nezabudnuteľné remeslá, ktoré prežívajú dodnes. Divák uvidí, ako sa vyrába fujara, ako pltníci prevážali drevo až k moru, aká bola architektúra a v akých domoch žili ľudia. Film približuje majestátne Tatry – Lomnický štít a Popradské pleso a približuje vône a ticho nezabudnuteľnej prírodnej scenérie na Slovensku.    

Tématika: 2, 66, 67, 83 Signatúra: AF 27/2006

 

Slovenský názov:

Za modrým závojom

Originálny názov:

Beyond the Blue

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

8

Rok:

2007

Anotácia:

Vo svete, v ktorom vládnu farby, sa morské živočíchy prispôsobili podvodnej modrej farbe tým, že samé menia farby a zmenou farby aj samé seba. "Za modrým závojom" je úžasnou svetovou premiérou odhaľujúcou tajomstvo podvodnej flourescencie.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, aquakultúra, morské živočíchy, etológia, životné prostredie Signatúra: AF7/2008 AF7/2008a

 

Slovenský názov:

Za túlavými vtákmi

Originálny názov:

Za túlavými vtákmi

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

28

Rok:

2000

Anotácia:

Prírodovedný film, ktorý nevšednou kamerou približuje život a správanie vtákov z čeľade krkavcovitých.    

Tématika: 77 Signatúra: AF 3/2000

 

Slovenský názov:

Zabezpečenie ťahu rýb

Originálny názov:

Gewährlerstung des Fischaufstiegs

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

30

Rok:

1997

Anotácia:

Film opisuje jednotlivé stupne vodného toku po bystriny až po sútok a predstavuje typických rybích zástupcov jednotlivých pásiem. Oboznamuje však najmä s významom rybochodov při migrácii rýb v čase ich trenia.    

Tématika: 63, 76 Signatúra: AF 19/1999

 

Slovenský názov:

Záhradná architektúra

Originálny názov:

architektrura zieleni

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

SVHS

Minutáž:

14

Rok:

2001

Anotácia:

Film sa zaoberá navrhovaním a osádzaním zelených plôch a kvetinových záhrad okolo domov. Veľký dôraz kladie na štruktúru zelených plôch pre rekreáciu a v prvom rade pre rodinu. Funkcia zelene je miesto estetického zážitku a kontaktu človeka s prírodou.    

Tématika: 60, 67, 80 Signatúra: AF 19/2001

 

Slovenský názov:

Zajac poľný

Originálny názov:

Zajíc polní

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

21

Rok:

1999

Anotácia:

Snímka je určená predovšetkým poľovníkom. Dokumentuje biológiu zajaca. Podrobne sa zaoberá lokalitami, v ktorých zajac žije, a navrhuje také modely hospodárenia v danom biotope, ktoré udržiavajú populáciu při hlodavce na akceptovateľnej úrovni.    

Tématika: 12 Signatúra: AF 24/2000

 

Slovenský názov:

Zajace a Slnko

Originálny názov:

THE TALE OF THE HARE AND THE SUN

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

S-VHS

Minutáž:

50

Rok:

2003

Anotácia:

Stará indiánska legenda hovorí, že zajace boli deťmi Slnka. Ekológovia zistili, že populácia zajacov na celom svete kulminuje presne podľa 11 ročného cyklu Slnka a na legende je kus pravdy. Slnečné škvrny na povrchu životodarnej hviezdy narastajú a na jej povrchu sa odohrávajú obrovské elektromagnetické búrky. Tie ovplyvňujú populáciu zajacov. Cyklus sa tak sprostredkovane prejavuje v celom potravinovom reťazci – až po predátorov zajacov. Film dokumentuje túto zložitú interakciu a upozorňuje na mnohé ekologické súvislosti.     

Tématika: 12, 13, 37, 67 Signatúra: AF 23/2003

 

Slovenský názov:

Základný výcvik jazdca

Originálny názov:

Základní výcvik jezdce

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

59

Rok:

1996

Anotácia:

Inštruktážny film o základnej príprave jazdca, určený najmä pre výuku v poľnohospodárskych školách , jazdeckých kluboch a pre oblasť agroturistiky.    

Tématika: 2, 35, 54, 82 Signatúra: AF 25/1997

 

Slovenský názov:

Základy agrotechniky zavlažovania plodín

Originálny názov:

Základy agrotechniky zavlažovania plodin

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

13

Rok:

1997

Anotácia:

Ukážka zásad agrotechnických opatrení při pestovaní zavlažovaných plodín.    

Tématika: 60, 71, 76 Signatúra: AF 12/1998

 

Slovenský názov:

Zalesňovanie plôch poškodených eróziou

Originálny názov:

Forestry in runoff area of loess plateau

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Umatic

Minutáž:

20

Rok:

1993

Anotácia:

Film opisuje techniku rekultivácie svahov a priekop stromami zachytávajúcimi zrážky. Priemerné ročné zrážky sú tam len 300 až 500 mm. Životné prostredie sa rekultiváciou veľmi zlepšilo.    

Tématika: 11, 13, 60, 76, 83 Signatúra: AF 36/1994, a

 

Slovenský názov:

Zamrznutá oáza a globálne klimatické zmeny

Originálny názov:

Fagyos oázis – globális klímaváltozás

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky, s anglickými titulkami

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

51

Rok:

2005

Anotácia:

Globálne klimatické zmeny ohrozujú nielen antarktický potravinový reťazec, ale aj koralové útesy, ktoré objímajú tropické ostrovy. Inuiti, ktorí obývajú najsevernejšie a najnehostinnejšie časti Zeme, sú nútení oživiť svoje tradície spred tisícky rokov. S rozpadom koralových útesov sa stávajú súostrovia korisťou oceánických prúdov, ktoré zachytávajú málo známe kultúry.     

Tématika: 34, 76, 83 Signatúra: AF 20/2006

 

Slovenský názov:

Zánik včiel

Originálny názov:

Die Rache der Schopfung – Untergang der Bienen

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

43

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny nášho životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov zvláštne ticho na lúkach a pasienkoch. Príroda je na ústupe. Ovocinári sa sťažujú na straty na úrode. Málo kvetov bolo opelených. Kde zostali včely? Včelári stoja pred začiatkom sezóny často pred krachom. Niektorým zahynula polovica včelstva, iní zaknihujú totálnu škodu. Z Ázie importovaný roztoč Varroa, americký mor včelieho plodu ... už roky to vzdáva stále viac včelárov. Ďalšie záhadné vírusové ochorenia napádajú zoslabnuté včelstvá a teraz hrozí nové nebezpečenstvo: malý úľový chrobák.     

Tématika: 22, 23, 47, 70, 73, 83 Signatúra: AF 26/2006

 

Slovenský názov:

Zasievanie semien hladu

Originálny názov:

SOWING SEEDS OF HUNGER

Krajina:

FAO

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

28

Rok:

2003

Anotácia:

V poslednom desaťročí mala choroba HIV/AIDS zničujúci dopad na južnú Afriku, kde až 80 % populácie žije na malých farmách, kde si dopracúvajú potraviny a prostriedky na živobytie.     

Tématika: 1, 22, 67 Signatúra: AF 8/2003a

 

Slovenský názov:

Zasolená pôda

Originálny názov:

The sealt of the earth

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

58

Rok:

2008

Anotácia:

Zasoľovanie pôdy výrazne ovplyvňuje ryžové polia na severovýchode Thajska. "Slaná pôda" ohrozuje zásobovanie potravinami mil. ľudí v regióne Issan. V reakcii na tento problém sa thajské úrady spojili s odborníkmi na pôdu v rámci thajského výsk. programu Franco. Vedci vytvorili uprostred ryžového poľa skutočné poľné laboratórium. Viac ako 6 rokoc spolupracovali s farmármi a podrobne preskúmali každý aspekt fenoménu na 2 parcelách. Issan sa nachádza v srdci ryžovej cicilizácie a tunajší farmári sa s vedcami podelili o vedomosti, aby spoločne vytvorili nové perspektívy pre lepší život, boli schopné čeliť modernému svetu a zároveň zvyšovať hodnotu svojho bohatstva - ryže.    

Tématika: Pôdohospodárstvo, pôda, rastlinná výroba, Čína, Thajsko, potravinásrvo, ryža, sociológia Signatúra: AF29/2008 AF29/2008a

 

Slovenský názov:

Zastavíme hynutie smrečín?

Originálny názov:

Zastavíme hynutie smrečín?

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

7

Rok:

2008

Anotácia:

Krátky videodokument zameraný na problematiku odumierania smrekových lesov na Slovensku.    

Tématika: Slovenská republika, lesné hospodárstvo, lesy, stromy, smreky, hynutie, choroby, škodcovia Signatúra: AF35/2009

 

Slovenský názov:

Zavlažovače a postrekovače pre poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Zavlažovače a postrekovače pre poľnohospodárstvo

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

C,VHS

Minutáž:

35

Rok:

1992

Anotácia:

Prehľad najnovšej závlahovej techniky, odporúčanej a používanej v podmienkach slovenského poľnohospodárstva.    

Tématika: 58, 69 Signatúra: AF 24/1993

 

Slovenský názov:

Zazelenanie údolia Leh

Originálny názov:

GREENING OF LEH VALLEY

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

6

Rok:

1998

Anotácia:

Ladakh je známy při chladná púšť. V tomto filme je sugestívne zobrazené úsilie vedcov z laboratória pre prieskum terénu premeniť túto oblasť na takú, kde je možné realizovať poľnohospodárstvo.    

Tématika: 30, 54, 83 Signatúra: AF 13/1999

 

Strana 37 z 39
  

Doplnkové informácie