Slovenský názov:

Zabezpečenie ťahu rýb

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

Film opisuje jednotlivé stupne vodného toku po bystriny až po sútok a predstavuje typických rybích zástupcov jednotlivých pásiem. Oboznamuje však najmä s významom rybochodov při migrácii rýb v čase ich trenia.    

Anotácia EN:

This film depicts individual grades of the water stream – from a rivulet up to the estuary, and shows typical fish species in separate zones. It informs, above all especially on the importance of fish flows in the migration of fish in the spawn time.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie