Porota festivalu 2018

Jaro Kerner - predseda poroty

 kerner

Významný filmový producent. Odborník v oblasti dokumentárnej tvorby.

2011 – 2013 pedagóg, Súkromná stredná umelecká škola filmová, Košice

2008 – 2011 komunikačné oddelenie, Magistrát mesta Košice

2003 – 2008 intendant STV 2, Slovenská televízia

1999 – 2003 editor, regionálny denník Košice (Východoslovenské noviny / Košický korzár)

1993 – 2013 nezávislý dokumentarista, fotograf a publicista

1989 – 1993 riaditeľ, Slovenský rozhlas štúdio Košice

1985 – 1989 asistent réžie, Československá televízia, štúdio Košice

1979 – 1984 Akadémie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby

 ●  zrealizoval približne 120 krátkometrážnych dokumentárnych filmov pre slovenskú verejnoprávnu televíziu, jeden projekt pre súkromnú slovenskú televíziu, niekoľko dokumentárnych filmov pre českú verejnoprávnu televíziu, zhruba 5-6 dokumentárnych filmov pre zahraničné televízne stanice

 ●   je autorom približne 30 prezentačných a inštruktážnych videofilmov

 ●   niektoré jeho filmy boli ocenené v súťažiach a na festivaloch

 ●   publikoval fotografie a články v motoristických a leteckých časopisoch

 


Dr.h.c. prof.h.c.doc.Ing. Mária Kadlečíková,CSc.

kadlecikova 

Medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti rozvoja vidieka, špecialistka v oblasti ekonomiky pôdohospodárstva s bohatými skúsenosťami v akademickej oblasti, v riadiacej a expertnej činnosti na národnej i medzinárodnej úrovni.

2010 – doteraz – docentka katedry manažmentu , FEM

2010 – 2010   – docentka Katedry Európskych politík, FEŠR, SPU v Nitre

2007 –2010 – Regionálna predstaviteľka FAO pre Európu a Strednú Áziu

2002 - 2007 – Sub-regionálna predstaviteľka FAO pre Strednú a Východnú Európu

2001 - 2002 – Podpredsedníčka vlády SR pre Európsku integráciu

1998 - 2001 – Poslankyňa Národnej Rady SR

1997 - 2001 – Riaditeľka Agroinštitútu Nitra

1993-1997 – Stála Predstaviteľka SR pri FAO, Veľvyslanecká radkyňa, Ministerstvo zahraničných vecí SR

1985 – 1990 – Prorektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity

1983 – 1992 – docentka Katedry riadenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Nitra

1972 – 1982 – asistentka a odborná asistentka, Katedra riadenia, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra


 Dr. Martina D. Henning

  henning

Dr. Henning je medzinárodne uznávaná odborníčka v oblasti výskumu kvality mäsa a genetických základov hodnotenia kvality živočíšnych produktov.

Martina D. Henning (Dr.Sc. Agric.) bola od roku 1983 členkou vedeckého tímu v Ústave pre genetiku hospodárskych zvierat v Mariensee (dnes je to súčasť Spolkového ústavu pre zdravie zvierat - Ústavu Friedricha Loefflera). Hlavnou oblasťou výskumu Dr. Henning bol odhad genetického potenciálu hospodárskych zvierat z pohľadu rastovej schopnosti, adaptability a kvality produktov. Zachovanie ohrozených plemien hospodárskych zvierat je čoraz dôležitejšie, preto sa Dr. Henning v súčasnosti zaoberá zriaďovaním Nemeckej génovej banky pre živočíšne genetické zdroje. Pracuje vo vedeckom programovom výbore pre Národný akčný plán na zachovanie a trvalo udržateľné využívanie živočíšnych genetických zdrojov a zastupuje Nemecko v European Regional Focal Point (ERFP) pre živočíšne genetické zdroje. Rada cestuje a objavuje iné krajiny s ich pôsobivými odlišnosťami v kultúre a prírode. Bola členkou Medzinárodnej poroty pre Agrofilm od roku 2008.


Zsuzsa Sari 

sari

Zsuzsa Sari pracuje v štúdiu Maďarskej televízie v Segedíne od roku 1986. Začínala ako hlásateľka a moderátorka programov, neskôr bola redaktorkou/režisérkou  dokumentárnych programov. Robila tiež programy pre súkromné a verejné rozhlasové stanice.

2012 – 2014 redaktorka medzinárodných TV programov Quartet a Alpy-Dunaj-Adria v Maďarskej televízii.

Ocenenia:

2010 – 41. filmový týždeň v Maďarsku/vedecko-vzdelávacie dokumentárne filmy: Najlepší vedecko-vzdelávací dokument: A MAN OF THE WORLD (SVETÁK) o rokoch, ktoré strávil Albert Szent-Györgyi v Segedíne.

2011 Festival dokumentárnych filmov Miercurea Ciuc v Rumunsku. Cena poroty za film „The only problem is pine trees are scarce ... „ („Jediný problém je v tom, že borovice sú zriedkavé ...“). Príbeh Szekelyho zo Sarvaša


Ing. Pavol Gráčik, PhD.

gracik

Ing. Pavol Gráčik, PhD. je významný odborník v oblasti živočíšnej výroby - špeciálne chovu, šľachtenia a plemenitby ošípaných

v rokoch 1974-2008 pracoval vo Výskumnom ústave živočíšnej výroby Nitra

v rokoch 1991 – 1999 vykonával funkciu zástupcu vedúceho odboru šľachtenia ošípaných Výskumného ústavu živočíšnej výroby Nitra

od roku 1999 do 2008 bol zástupcom vedeckého sekretára

od roku 2009 do 2013 bol vedúcim odboru poradenstva, informácií a projektového manažmentu  Centra výskumu živočíšnej výroby Nitra

v súčasnosti je vedeckým sekretárom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra

bol dlhoročným členom výberovej komisie Agrofilmu (1994-2011), členom národnej poroty (od roku 2000) a jej predsedom (v rokoch 2001-2011)


 

Lea Plántek

plantek

Lea Plántek je odborníčka na komunikáciu a medzinárodné vzťahy v Organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v rámci Organizácie spojených národov.

Náplňou jej práce je zlepšovať informovanosť verejnosti a médií o aktivitách FAO a podporovať spoluprácu v rámci OSN.

Hneď po ukončení vysokoškolského štúdia začala pracovať pre Európsky parlament v Budapešti, kde sa podieľala na organizovaní Filmových dní LUX. Jej pracovné portfolio tiež zahŕňa reprezentáciu Nemecka v Bruseli, prácu pre Maďarskú národnú agentúru v rámci programu mobility Európskej únie a najnovšie pracuje pre Maďarskú akadémiu vied.

 

Doplnkové informácie