Mediálne výstupy 2023

 media

V súvislosti s 39. ročníkom MFF Agrofilm 2023 boli v médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

TELEVÍZIA

RTVS – Televízia

2.10.2023 - Správy RTVS o 19,00 na Jednotke 

3.10.2023 - Komentáre dňa 20,20 na "24"  RTVS 

4.10.2023 - Komentáre dňa  9,20  na "24" RTVS
 
7.10.2023 - Farmárska revue 15,00  na Dvojke 
 
8.10.2023 - Farmárska revue  8,25 na Dvojke
 
9.10.2023 - Farmárska revue 17,30 na Dvojke
 
28.9.2023 - Vysielanie Regina 16,30 
 
30.9.2023 - Čo budeme robiť 8,35 
 
 

ROZHLAS

RTVS – Rozhlas

RTVS Slovenský rozhlas:
 
RTVS Rádio Devín rozhovor s M. Polovkom
 
RTVS Sobota s Jánom Škorňom:
 
 
 
 

WEBOVÉ PORTÁLY 

Hlavná cena Agrofilmu putuje do Lotyšska - Agrobiznis 

Linky SPU Nitra
 

Pravda:

Roľnícke noviny:  

Titulná stránka v tlačených Roľníckych novinách 4.10.2023
 
 
 
 
 
Tlačová agentúra Slovenskej republiky TASR
 
 
 
Univerzita Komenského Bratislava
 
 
Technická univerzita Zvolen
 
 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
 
 
Malý Berlín Trnava
 
 
Brezno
 
 
Obchodné centrum Mlyny Cinemas:
 
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora SPPK
 
 
 Potravinárska komora Slovenska
 
 
Centrum vedecko technických informácií:
 
 
Základná škola s materskou školou Jarok:
 
 
Maďarská interaktívna televízia:
 
 
 
 
Tatranský národný park
 
 
Čínsky spravodajský web:
 
 

 
FACEBOOK

Farmárska revue

Agrobiznis

Agrofilm

NPPC

  
 

 

WEBOVÉ PORTÁLY rok 2022

www.agrobiznis.sk

www.vedanadosah.cvtisr.sk

www.polnohospodar.sk/

www.uniag.sk

www.ukf.sk

www.nitraden.sk

www.nppc.sk

www.mlyny-cinemas.sk

www.fns.uniba.sk

www.polnoinfo.sk

www.nitra.sk 

www.teraz.sk 

www.islovak.sk 

www.goallevents.com

www.corobis.sk

www.regiontatry.sk

www.tatry.sk

zstatrlomnica.edupage.org

fem.uniag.sk

Na webovom portáli www.agrobiznis.sk bol uverejnený článok o víťaznom dokumente tohtoročného Agrofilmu - TU

 

 

 

Doplnkové informácie