Mediálne výstupy 2017

V súvislosti s 33. ročníkom MFF Agrofilm 2017 boli v televíznych, rozhlasových a printových médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

RTVS - Televízia

25.9.2017

RTVS - Dvojka – Relácia „Ahoj Slovensko“ – TU

2.10.2017 

RTVS – Správy o 16:00 hod. – TU

7.10.2017

RTVS – Dvojka - Farmárska revue - Agrofilm 2017 - TU 

RTVS – Jednotka – Správy o 19:00 hod. – TU


RTVS – Rozhlas

2.10.2017

RTVS - Slovenský rozhlas - Rádiožurnál o 7:00 hod. - TU

RTVS - Rádio Regina - Žurnál Rádia Regina o 17:00 hod. – TU

RTVS – Radio Slovak International - TU

4.10.2017

RTVS - Rádio Regina – TU


TV Nitrička

3.10.2017

TV Nitrička - upútavka - TU

TV Nitrička – reportáž - TU


Printové médiá

V týždenníku MY - Nitrianske noviny vyšiel článok - prečítať si môžete - TU

V Obecné noviny vyšiel článok - prečítať si môžete -TU

Webové portály

  • Na webovej stránke www.sme.sk vyšiel článok - prečítať si môžete - TU
  • Na webovej stránke www.agrobiznis.sk vyšli články:

AGROFILM: Video z portálu agrobiznis ocenené

AGROFILM 2017: Diskusné fórum (vystúpenie Zsolta Bindicsa)

33. ročník MFF Agrofilm 2017

  • Roľnícke noviny - www.rno.skprečítať si môžete - TU
  • Mesto Brezno - www.brezno.sk - prečítať si môžete - TU
  • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora www.sppk.sk - prečítať si môžete - TU
  • www.mojanitra.sk - TU
  • Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR - www.zpd.sk - TU
  • www.ukf.sk - TU
  • www.polnoinfo.sk - TU
  • Na webovej stránke www.uniag.sk vyšli články:

Agrofilm otvoril svoje brány po tridsiaty tretí raz

Hlavnú cenu Agrofilmu získal český film, Cenu rektora SPU si odniesla britská snímka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplnkové informácie