MEDIÁLNE VÝSTUPY 2016

 

V súvislosti s 32. ročníkom MFF Agrofilm 2016 boli v televíznych, rozhlasových a printových médiách zverejnené nasledujúce výstupy:

 

RTVS Farmárska revue - špeciál venovaná Agrofilmu 2016

Záznam Farmárskej revue - špeciál si môžete pozrieť - TU

 


RTVS - Spravodajstvo

Ranné správy RTVS

3.10.2016 – v čase od 18:09 - TU

 

Správy RTVS o 19:00

3.10.2016 – v čase od 45:52 - TU

 

Správy RTVS o 19:00

7.10.2016 – v čase od 39:20 - TU

 

Pozvánka na festival (D. Peškovičová – v čase od 18:18) so zábermi z minulého ročníka vo Farmárskej Revue – pozrieť si môžete – TU

 

Pozvánka na festival v relácii TELEREGINA (N. Pastieriková, J. Huba – v čase od 27:05) - pozrieť si môžete – TU

 

Reportáž z farmy M. Glovaťáka, ktorý vystúpil na diskusnom fóre – sprievodnom podujatí Agrofilmu 5. októbra 2016 (reportáž začína v čase od 01:13) pozrieť si môžete - TU

 


V Rádiu MAX bol odvysielaný rozhovor (J. Huba) - vypočuť si môžete - TU

 


V denníku PRAVDA vyšiel článok - prečítať si môžete - TU

 


Na webovej stránke www.sme.sk vyšiel článok - prečítať si môžete - TU

 


Na webovej stránke www.ukf.sk vyšli články:

Agrofilm aj na UKF v Nitre po desiatykrát prečítať si môžete - TU 

Filmársky úspech Katedry ekológie a environmentalistikyTU

 


V týždenníku MY Nitrianske noviny vyšiel článok Tomáša Holúbka - prečítať si môžete - TU

 


V mesačníku AGROMAGAZÍN vyšiel rozhovor s Ninou Pastierikovou - prečítať si môžete – TU

 


V odbornom mesačníku pre chovateľov a veterinárov Slovenský CHOV bol uverejnený článok Jána Hubu - prečítať si môžete – TU

 


V odbornom mesačníku pre chovateľov a veterinárov Slovenský CHOV vyšiel rozhovor s prezidentkou Agrofilmu Danou Peškovičovou a tajomníčkou festivalu Ninou Pastierikovou - prečítať si môžete – TU

 


V odbornom mesačníku pre chovateľov a veterinárov Slovenský CHOV boli uverejnené články Mariána Dukesa - prečítať si môžete – TU

 

 

Doplnkové informácie