Slovenský názov:

Zalesňovanie plôch poškodených eróziou

Anglický názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Umatic

Minutáž:

Rok:

1993

Anotácia:

Film opisuje techniku rekultivácie svahov a priekop stromami zachytávajúcimi zrážky. Priemerné ročné zrážky sú tam len 300 až 500 mm. Životné prostredie sa rekultiváciou veľmi zlepšilo.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie