Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 1 - 6 z 6

Slovenský názov:

Jak se rodí řeka

Originálny názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

čes..

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2008

Anotácia:

V strednom Taliansku pod pohorém Gran Sasso d´Italia vyviera pri meste Capestráno prameň rieky Tirino. Je taký silný, že tu niekoľko storočí poháňal niekoľko vodných mlynov. Po ich odstavení bola v údolí postavená hrádza a silu prameňov využili na výrobu elektr. energie. Studená , ale výnimočne čistá voda priehrady zaplavila celé údolie. Čo sa ukrýva pod jej hladinou? Práve o tom je film.    

Tématika: Stredomorie, Taliansko, vodné hospodárstvo, voda, aquakultúra Signatúra: AF27/2008 AF27/2008a

 

Slovenský názov:

Jazerný pstruh - vaša národná umelá liahareň rýb

Originálny názov:

LAKE TROUT - YOUR NATIONAL FISH

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

11

Rok:

1993

Anotácia:

Pred viac ako sto rokmi nasadili jazerné pstruhy z Veľkých jazier do Yellowstonského národného parku, dovtedy ešte neplodných jazier. Dnes majú potomkovia týchto rýb životodarnú úlohu pri zachovávaní jazerného pstruha vo Veľkých jazerách.    

Tématika: 63 Signatúra: AF 10/1994, a

 

Slovenský názov:

Jeden deň podenky potiskej

Originálny názov:

Tiszavirág – egy nap pompa

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2005

Anotácia:

Spomedzi najväčších riek križujúcich povodie Karpát bola Tisa vždy najzáhadnejšou. Napriek veľkým projektom na kontrolu tejto rieky, ktoré sa realizovali v 19. storočí, viaceré časti Tisy si stále zachovávajú svoju starobylú a jedinečnú krásu. Tu v tejto nedotknutej divočine sa odohráva každoročne pozoruhodné divadlo. Je to rojenie podenky potiskej larvy tohto tajomného hmyzu žijú v podvodných skrýšach tri roky. Po skončení tohto nezaujímavého obdobia sa udeje čosi zázračné. Ako keby dostali osobitný znak, larvy opúšťajú svoje skrýše a smerujú k hladine. V tisícoch sa vynárajú z vody. Majú jediný cieľ pred očami: v priebehu niekoľkých hodín si musia nájsť partnera, spáriť sa a potom naklásť vajíčka. Potom umierajú. Ich telá padajú do vody a sú ťahané tokom Tisy. Pripojte sa k Zoltánovi Sallaiovi, ochrancovi Národného parku a buďte svedkami očarujúceho letu podeniek. Uvidíte nespočetné množstvo hmyzu, ako sa vynára z rieky a budete sledovať ako si plnia svoje jediné poslanie: reprodukciu.     

Tématika: 13, 23, 39, 76, 83 Signatúra: AF 21/2006

 

Slovenský názov:

Jednoduché hydroponické záhrady

Originálny názov:

Introducing simple hydroponic gardens

Krajina:

Izrael

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2008

Anotácia:

Využívanie hydropónie v štátoch južnej Ameriky.    

Tématika: Južná Amerika,, rastlinná výroba, technológie, záhradkárstvo, zeleninárstvo Signatúra: AF9/2008 AF9/2008a

 

Slovenský názov:

Jednoduchý dar

Originálny názov:

A SIMPLE GIFT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

1997

Anotácia:

Videozáznam dokumentuje niektoré z miest, kde pracuje organizácia Heifer Project International a cirkev ako partneri s cieľom prekonať hlad.    

Tématika: 56, 67 Signatúra: AF 17/1999

 

Slovenský názov:

Jelšové pralesy

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľs.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

21

Rok:

2010

Anotácia:

Pre ekológov, ktorí sa zaujímajú o lesy, sú staré mapy z minulých storočí neoceniteľným nástrojom, pretože im poskytujú informácie o veku a pôvode takmer každého kútu existujúcich zalesnených krajov. Medzi kategóriami zalesnených krrajov rozlišujeme tzv. pralesy, t.j. lesy, ktoré rastú nepretržite dlhú dobu. V prípade juhozáp. Poľska pochádzajú tieto mapy z r. 1780. Viac ako 70 % dnešných lesov v Dolnom Sliezsku a severnom regióne Opole trvoria pralesy. Lesy, ktorých zvláštnou zložkou je jelša lepkavá, majú zvláštne postavenie v dnešných pralesoch bohatých na druhy. Jelše sa dokonale prispôsobili životu na prevlhnutých a extrémne mokrých miestach. Sú miesta, kde sa zaplavené jelšové lesy pomaly môžu vrátiť. Môžeme napomôcť tomuto procesu, ak ho budeme podporovať múdrym lesným hospodárstvom založeným na ekologických kritériách. Máme naozaj možnosť voľby, aké lesy chceme. Môžeme prispieť k tomu, aby tajomné Tolkienove jelšové lesy prežili.     

Tématika: Lesy, pralesy, ekológia, životné prostredie, jelše, Poľsko, rastliny, byliny, Signatúra: AF20/2010

 


  

Doplnkové informácie