Slovenský názov:

Za dverami Slovenska

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DVD, VHS

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Dokumentárny film z oblasti Oravy, Liptova a Tatier približuje zvyky a život prostého ľudu a šľachty v dávnych dobách. Dej filmu je zameraný na históriu a na nezabudnuteľné remeslá, ktoré prežívajú dodnes. Divák uvidí, ako sa vyrába fujara, ako pltníci prevážali drevo až k moru, aká bola architektúra a v akých domoch žili ľudia. Film približuje majestátne Tatry – Lomnický štít a Popradské pleso a približuje vône a ticho nezabudnuteľnej prírodnej scenérie na Slovensku.    

Anotácia EN:

Documentary from the regions of Orava, Liptov and Tatras shows traditions and life of common people and unforgettable crafts that survive until today. The viewer will see how the fujara pipe is produced, how the rafts men transported wood to the sea, what architecture and in what houses people lived. Film shows monumental Tatras mountains – Lomnicky štít peak and Popradské pleso Lake and shows scents and silence of unforgettable nature in Slovakia.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie