Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 681 - 700 z 778

Slovenský názov:

Voda, život a láska

Originálny názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DV-mini

Minutáž:

16

Rok:

2010

Anotácia:

Aj zavlažovanie vyžaduje kus lásky. Tá aktivuje vynaliezavé schopnosti človeka. Film začína rozprávaním príbehu o láske, ktorý sa odohral pred viac ako 2000 rokmi a ktorý sa stal príbehom úspešného zavlažovania. Ruiny sýrskeho mesta Afamia svedčia o významnosti tohto príbehu. S rovnakou láskou Sýrčania vymysleli vodné koleso, ktoré inšpiruje tisíce básnikov, spisovateľov a umelcov už viac ako 2500 rokov. To isté je možné povedať aj o 160 priehradách, ktoré sú v súčasnosti v Sýrii s celkovou kapacitou 19 miliárd m3. Nesmieme zabudnúť ani na nové, ambiciózne projekty zamerané na dosiahnutie 50 % úspor zavlažovacej vody v porovnaní s tradičnými zavlažovacími metódami. Veľmi často je voda nad zlato. Láska, ktorá ybudovala "Kanál milencov" pred tisíckami rokov, aj dnes pomáha dosahovať nové dôležité víťazstvá.    

Tématika: Voda, zavlažovanie, životné prostredie, Sýria, priehrady, demografia Signatúra: AF50/2010 AF50/2010a

 

Slovenský názov:

Voda, životné prostredie a obyvateľstvo

Originálny názov:

WATER, ENVIRONMENT AND POPULATION

Krajina:

Sýria

Jazyk:

arabsky, s anglickými titulkami

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

Anotácia:

Dokumentárny film o význame vody v životnom prostredí, o jej význame pre existenciu civilizácie, o úprave a znečisťovaní vodných zdrojov.    

Tématika: 13, 76, 83 Signatúra: AF 41/1995, a

 

Slovenský názov:

Vodné nádrže v záhradách

Originálny názov:

Sborniki wodne w ogrodach

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1995

Anotácia:

Oboznamuje s technologickým postupom při budovaní vodnej nádrže v záhradke a osadením záhradného jazierka vegetáciou.    

Tématika: 76, 80 Signatúra: AF 43/1995

 

Slovenský názov:

Vodohospodárska výstavba - Hlinené priehrady

Originálny názov:

Watershed development - Earten dams

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

38

Rok:

2007

Anotácia:

V obavách o cennú vodu sa niekedy zabúdame pozerať okolo seba, na bohatstvo, ktorým sme boli obdarení. Skutočne sme spravili všetko preto, aby sme spútali zdroje, ktoré sú nám k dispozícii a využili ich na vyriešenie zdanlivo neriešiteľného problému? Film opisuje jednoduché a lacné spôsoby riešenia problému spravovania vodohospodárstva používaním dostupných prírodných zdrojov. Zobrazuje technické podrobnosti umiestnenia, návrhu a vybudovania hlinnenej priehrady. Tento prístup predstavuje nový druh výstavby, ktorá nemá prírodu zotročiť, ale zabezpečuje obnovu životného prostredia.    

Tématika: India, vodné hospodárstvo, voda, poľnohosp.stavby, životné prostredie, sociológia, demografia, ekológia Signatúra: AF19/2008 AF19/2008a

 

Slovenský názov:

Vodohospodárska výstavba - Podpora farmy

Originálny názov:

Watershed development - On farm intervention

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

33

Rok:

2007

Anotácia:

Film je rozdelený do 2 častí: a) krátke obdobie sucha medzi dažďami, b) erózie pôdy v poľnohosp. oblastiach. Poľnohospodárstvo je o dodávaní vody načas v synchronizácii s potrebami poľnohosp. plodín. Dlhšie trvanie období sucha môýe mať za následok znehodnotenie plodín pestovaných farmármi, ktorí sú závislí od dažďa. Film popisuje jednoduché metódy, ktoré m§žu pomôcť farmárom predísť tomuto problímu a erózii pôdy. Tieto jednoduché opatrenia múžu pre farmárov znamenať zmenu sucha na obdobie prosperity.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, pôdohospodárstvo, vodohodp. Výstavba, farmárstvo, klimatológia, rastlinná výroba, India, životné prostredie Signatúra: AF21/2008 AF21/2008a

 

Slovenský názov:

Vodohospodárska výstavba - Úprava horských svahov

Originálny názov:

Watershed development - Ridge area treatment

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2007

Anotácia:

V obavách o cennú vodu sa niekedy zabúdame pozerať okolo seba, na bohatstvo, ktorým sme boli obdarení. Skutočne sme spravili všetko preto, aby sme spútali zdroje, ktoré sú nám k dispozícii a využili ich na vyriešenie zdanlivo neriešiteľného problému? Film opisuje jednoduché a lacné spôsoby riešenia problému spravovania vodohospodárstva používaním dostupných prírodných zdrojov. Zobrazuje technické podrobnosti umiestnenia, návrhu a vybudovania hlinnenej priehrady. Tento prístup predstavuje nový druh výstavby, ktorá nemá prírodu zotročiť, ale zabezpečuje obnovu životného prostredia.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, India, poľnohosp. stavby, sociológia, demografia, životné prostredie, ekológia Signatúra: AF20/2008 AF20/2008a

 

Slovenský názov:

Vody Bretónska

Originálny názov:

Eau de Bretagne

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

20

Rok:

2008

Anotácia:

Veľa ľudí si myslí, že nádherné jemné tóny morských farieb sa nevyskytujú iba vo vzdialených modrých vodách tropických morí. Voda Bretónska nám dokumentuje, že drsný Atlantický oceán, najviac špecifický pre pobrežie Bretónska vo Francäzsku, je bohatý na farebný a nečakaný morský život.     

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, Francúzsko, morské živočíchy, životné prostredie Signatúra: AF36/2009

 

Slovenský názov:

Vojna o energie – Noví majitelia sveta

Originálny názov:

ENERGY WAR – PART 1. THE NEW OWNERS OF THE WEORLD

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky, španielsky, rusky, gruzínsky, holandsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

45

Rok:

2006

Anotácia:

Studená vojna a vojna proti terorizmu boli o ideológii a globalizácii. 21. storočiu bude dominovať zápas o energiu: každý v ňom bude bojovať sám za seba a bude špinavý. V dvojdielnom dokumente Vojna o energie, skúma združenie VPRO Backlight najnovšie udalosti súvisiace so zdrojmi energie. Uvádza stĺpkar New York Times, Tohmas Friedman. Práv časť (Noví majitelia sveta) popisuje geopolitické dôsledky závislosti na fosílnych palivách. V boji o posledné zdroje fosílnych palív sú všetky krajiny sveta nútené prijímať nové politické a morálne rozhodnutia a vstupovať do krkolomných aliancií: problematické režimy musia byť tolerované a hľadá sa priateľstvo s nimi. Prvú časť okrem iných uvádza T. Friedman, autor medzinárodného bestselleru Svet je plochý. Zameriava sa na nepriamu úmeru medzi rastom cien ropy a nastoľovaním nových demokracií. Prvá časť sa tiež venuje konfliktu o ropu medzi Ruskom a Gruzínskom a postaveniu Saudskej Arábie.    

Tématika: 14, 15, 43, 67 Signatúra: AF 50/2007

 

Slovenský názov:

Vojna o energie – Zelené preteky

Originálny názov:

ENERGY WAR – PART 2. THE GREEN RACE

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky, španielsky, rusky, gruzínsky, holandsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

47

Rok:

2006

Anotácia:

2. časť (zelené preteky) sa zameriava na medzinárodné trhy s alternatívnou energiou. Ak budú ropa a plyn čoraz vzácnejšie a drahšie, kam sa krajiny obrátia, aby udržali svoje ekonomiky v chode a obyvateľstvo v teple a spokojné? Mohli by sa slnečná energia a biopalivo stať hlavnými zdrojmi energie v postfosílnej ére? Stanú sa vlády, nadnárodní alebo malí producenti hnacou silou zelených pretekov? Ako sa pripravujú na nastávajúci koniec ropného veku Brazília, Afrika Čína a Saudská Arábia?    

Tématika: 14, 15 Signatúra: AF 51/2007

 

Slovenský názov:

Voľné ustajnenie na hlbokej podstielke

Originálny názov:

Freestall dairy barn with deep bedding layer

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

19

Rok:

2007

Anotácia:

Film rozpráva o moderných stajniach pre dojnice s hlbokou podstielkou. Zóny v maštali-časť pre oddych, pre kŕmenie, kŕmny priechod s kolískami, pre oddych teliat a mladých kráv, čakacia časť, dojáreň a nakoniec sklad mlieka. Film obsahuje množstvo informácií ku každej oblasti, vysvetľuje je konštrukciu a výhody pre zvieratá, ako aj pre personál. Sú vysvetlené výmeny hrubej podstielky vrstvou čistej slamy, tekutého prepúšťania hnojiva, rovnako ako aj vypúšťanie hnojiva na polia a pastviny.    

Tématika: Živočíšna výroba, technológie, poľnohosp. stavby, hovädtí dobytok, hnojivá, etológia, pohoda zvierat Signatúra: AF17/2008 AF17/2008a

 

Slovenský názov:

Vôňa chleba

Originálny názov:

el pan de escanda

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

32

Rok:

1999

Anotácia:

V astúrskom údolí Huerna, patriacom pod mestskú radu v Lene, sa nachádza obec Zurea. Tam má rodina Rierovcov malé políčko, na ktorom pestuje pšenicu odolnú voči tunajším tvrdým klimatickým podmienkam    

Tématika: 60, 68 Signatúra: AF 20/2000

 

Slovenský názov:

Voňavé tajwanské ovocie

Originálny názov:

THE FRAGRANT FRUITS OF TAIWAN

Krajina:

Taiwan

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

2003

Anotácia:

Ovocinársky priemysel na Taiwane rastie do krásy a používa najmodernejšie technológie. Taiwanskí farmári vypestovali ovocie špecifické pre miestne oblasti, kde sa každoročne konajú veľké ovocné festivaly. Návštevníci tu môžu okrem jedenia, pitia a oddychu vidieť úrodnosť a vitalitu krajiny – Taiwanu.    

Tématika: 11, 19, 47, 60, 67, 71 Signatúra: AF 24/2004

 

Slovenský názov:

Vošky – prenášače vírusov

Originálny názov:

Virusvector Blattlous

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

13

Rok:

2003

Anotácia:

Kombináciou fascinujúcich záberov a 3D animácií tento náučný film pôsobivo vykresľuje životný cyklus vošiek, ich pôsobenie na zimných a letných hostiteľoch a ich stravovacie návyky. Rozličné modely správania sa počas obdobia ochutnávok a kŕmenia, ktoré ovplyvňujú spôsob prenosu zreteľných a jasne vysvetlených video záberov.     

Tématika: 16, 23, 60, 70 Signatúra: AF 45/2004

 

Slovenský názov:

Vplyv výživy na stres koní

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

20

Rok:

2008

Anotácia:

Prudká reakcia vyplašeného koňa je bežnou príčinou zranení jazdca aj koňa. Niektoré štúdie uvádzajú, že zloženie stravy, najmä obsah tuku, môžu ovplyvniť stresové správanie a reakcie na neobvyklé popudy. Na účely filmu sme mali k dispozícii 28 koní. Porovnali sme komfortnú stravu pozostávajúcu zo škrobov a cukrov so stravou s vyšším podielom tukov. Fyziologické reakcie a správanie sme merali pre oba typy stravy v pokoji a keď boli zvieratá vystavené neočakávanému popudu. Podľa našich výsledkov podiel tuku v strave znižuje stres v pokoji a intenzitu odpovede na popud. Prichádzame k záveru, že zvýšenie obsahu tuku v strave môže byť cenným nástrojom na zníženie stresu a tým aj rizika nehôd.    

Tématika: Kone, správanie sa, stres, výživa, obsah tuku, riziká, poranenia Signatúra: AF40/2010

 

Slovenský názov:

Vŕba a jej využitie na výrobu energie

Originálny názov:

Uprawa i wykorzystanie wierzby energetycznej

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

2004

Anotácia:

Postupné vyradenie minerálnych palív je potrebné aj preto, že ich zdroje sa míňajú: celkové zásoby ropy vydržia na 44 rokov, zemný plyn na 60 rokov a čierne uhlie na 200 až 300 rokov. Preto sa v najnovších programoch EÚ predpokladá, že v roku 2010 budú obnoviteľné zdroje energie tvoriť približne 12 % energií a poľská stratégia predpokladá zvýšenie množstva energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov z terajších2 % na 7,56 % v roku 2010 a až na 14 % v roku 2020. Jednou z možností je aj využívanie dreva z vŕby, ktorá patrí medzi rýchlorastúce rastliny a z ktorej možno vyťažiť veľa biomasy. Z jedného kilogramu vŕby sa získa 15 megajoulov energie.     

Tématika: 7, 15, 17, 55, 60 Signatúra: AF 27/2004

 

Slovenský názov:

Vtáčia chrípka

Originálny názov:

Avian Influenza

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2006

Anotácia:

V poslednom desaťročí 20. storočia sa objavilo 30 nových chorôb, ktoré sa objavili znenazdajky a ktoré znepokojujú zdravotníckych pracovníkov všetkých krajín. Všetky tieto choroby majú tendenciu zmeniť sa na epidémiu a prakticky všetky vyvoláva vírus, pochádzajúci z divých zvierat. V súčasnosti sme svedkami jednej z týchto chorôb, ktorá by mohla byť prvou pandémiou 21. storočia. Ide o izolovaný jav? Sme svedkami zvýšeného počtu infekčných chorôb živočíšneho vírusu? Vedci, epidemiológovia a hovorcovia Svetovej zdravotníckej organizácie sa vyjadria ku hlavným otázkam tohto problému a predstavia nám neuveriteľný svet vírusov „influenza.“    

Tématika: 22, 40, 67, 77 Signatúra: AF 55/2007

 

Slovenský názov:

Vtáky Palestíny

Originálny názov:

BIRDS OF PALESTINE

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

2003

Anotácia:

Videosnímka popisuje druhy vtákov žijúce v palestínskej prírode. Popisuje celoročne tu žijúce druhy, prilietajúce na leto, prilietajúce na zimu a migrujúce vtáky, ktoré oblasťou prelietajú dvakrát ročne na svojej ceste na južné zimoviská a severné hniezdiská.     

Tématika: 2, 8, 76, 83 Signatúra: AF 2/2005

 

Slovenský názov:

Vtáky Pomoranska

Originálny názov:

Ptaki Wiejskie

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

20

Rok:

2003

Anotácia:

Západné Pomoransko je rajom pre vtákov. Po stáročia tu žili desiatky druhov – lastovičky, vrabce, alebo bociany. Berúc ich prítomnosť ako úplnú samozrejmosť si zabúdame uvedomiť, aké dôležité sú pre život ľudí a pre životné prostredie. Ich hojnosť je však už teraz ohrozená a môže sa stratiť spolu s ústupom tradičného extenzívneho poľnohospodárstva, vysychaním periodicky zaplavovaných lúk a zmenou vidieckej architektúry.     

Tématika: 6, 12, 13, 55, 77, 83 Signatúra: AF 34/2004

 

Slovenský názov:

Výber včiel medonosných - zameranie na vitalitu

Originálny názov:

Selection of honey bees -aiming for vitality

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

Betac

Minutáž:

25

Rok:

2007

Anotácia:

V súčasnosti je vďaka systematickému výberu možný chov včiel aj v husto obývaných oblastiach. Dôležitá je najmä odolnosť včelstva proti závažnímu odcovi - klieikov včeliemu. Videosnímka popisuje metodiku zisčovania stupňa zamorenia klieštikom, ako aj spôsob výberu najživotaschopných jedincov, ktorí sú zýrukou kvalitného potomstva. Princíp výberu spočíva vo fakte, že klieštiky sa prednostne rozmnožujú v bunkách trúdov. V izolovaných páriacich staniciach sú preferované práve takéto trúdy. Výsledkom sú životaschopní včely vhodné na hospodársky chov - a to bez použitia liečiv.    

Tématika: Hmyz, škodcovia, včelárstvo, choroby, biotechnológie, Signatúra: AF30/2008 AF30/2008a

 

Slovenský názov:

Výchova obyvateľov v odľahlých horských oblastiach

Originálny názov:

TRAINED VILLAGERS OF THE EDUCATOR FORES

Krajina:

Turecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

13

Rok:

1999

Anotácia:

V rámci projektu školení vidiečania z lesov, ktoré sú ich vychovávateľmi, možno vidieť dve samostatné vzorky implementácie projektu založeného na princípe sociálneho lesníctva a komunitárneho lesníctva v Turecku, ktorý vykonáva Organizácia spojených národov pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo v spolupráci s tureckým ministerstvom lesníctva. Film mapuje činnosti smerujúce k školeniu vidiečanov, ktorí žijú v lesoch Turecka a k zlepšeniu života poskytuje skupinu autentických obrazov.    

Tématika: 18, 67 Signatúra: AF 1/1999

 

Strana 35 z 39
  

Doplnkové informácie