Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 741 - 760 z 778

Slovenský názov:

Zázračná rastlina

Originálny názov:

Zázračná rastlina

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

10

Rok:

2000

Anotácia:

Dokument ponúka riešenie pre zdevastované pôdy v okolí Jelšavy, kde sa uchytila trsť obecná, ktorá bežne rastie na vlhkých pôdach. Napriek extrémne nepriaznivým pôdnym podmienkam a suchu zaujímavosti rieky, jej režim a činnosť. Malá televízna ichtyologická expedícia po Hrone sa zamerala najmä na ekológiu tejto rieky.    

Tématika: 13, 60, 66, 83 Signatúra: AF 23/2001

 

Slovenský názov:

Zberači šišiek

Originálny názov:

los piňoneros

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1998

Anotácia:

Jadierka šišiek, ktoré sa používajú na korenenie niektorých jedál alebo v tradičnom cukrárstve, sa získavajú z borovice sosny, nazývanej v Španielsku tiež piňonero. Na ich získavanie je však potrebné vyvinúť značné ľudské úsilie. Film oboznamuje s touto prácou v lokalite Pedrajas de San Estéban a približuje aj ich spracovanie.    

Tématika: 60, 68, 71 Signatúra: AF 5/1998

 

Slovenský názov:

Zdravá výživa pre každého

Originálny názov:

Healthy Food, for All, Everyday

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

BHS

Minutáž:

10

Rok:

1996

Anotácia:

Při príležitosti Svetového summitu o potrave v Ríme predstavuje film program sýrskeho poľnohospodárstva Zdravá výživa pre každého.    

Tématika: 8, 54, 56, 67, 79 Signatúra: AF 36/1997

 

Slovenský názov:

Zdravé listy – záruka vyššej produkcie cukru

Originálny názov:

Gesunde Blätter – sicherer Zucker – Ertrag

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

15

Rok:

2005

Anotácia:

Film informuje o nových odolnejších odrodách cukrovej repy, ktoré dosahujú vyššiu úrodu. Oboznamuje tiež s fungicídmi, ktoré eliminujú chorobnosť repy a zaručujú jej vysokú úrodu.     

Tématika: 28, 54, 60, 81 Signatúra: AF 12/2006

 

Slovenský názov:

Zdravie a životné podmienky

Originálny názov:

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portug.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

12

Rok:

2009

Anotácia:

Činnosť Európskej komisie v oblasti zdravia a životných podmienok zvierat vychádza z akceptovania skutočnosti, že aj zvieratá sú citlivé tvory. Všeobecným zámerom je zabezpečiť, aby zvieratá neboli vystavované zbytočnej bolesti alebo utrpeniu. Video oboznamuje s povinnosťami, ktoré musia majitelia a chovatelia zvierat dodržiavať.    

Tématika: Živočíšna výroba, hospodárske zvieratá, chov, zdravie, životné podmienky, welfare, farmírstvo Signatúra: AF25/2010

 

Slovenský názov:

Zdravie zo slovenských pasienkov

Originálny názov:

Zdravie zo slovenských pasienkov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2009

Anotácia:

Film pouklazuje na význam chovu oviec pre zdravú výživu obyvateľstva.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, Slovensko, živočíšna výroba, ovce, chov, výživa, zdravie obyvateľstva, demografia Signatúra: AF9/2009

 

Slovenský názov:

Zeleň bez hraníc

Originálny názov:

GRoEN zonder grenzen

Krajina:

Jazyk:

Typ filmu:

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Popis sa nenachádza v katalógu    

Tématika: 38 Signatúra: AF 12/1989

 

Slovenský názov:

Zeleň na balkónoch

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

12

Rok:

1993

Anotácia:

Výber a úprava zelene na balkónoch. Príprava substrátu a sadenie.    

Tématika: 80 Signatúra: AF 38/1994

 

Slovenský názov:

Zelené dedičstvo

Originálny názov:

Zelené dedičství

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

1993

Anotácia:

Film oboznamuje s transformáciou lesného hospodárstva, rieši i závažné problémy s ekologickým ohrozením lesných ekosystémov – s dôsledkom radu negatívnych vplyvov pôsobiacich počas minulých desaťročí. Súčasné zmeny znamenajú návrat k stavovským zásadám v lesnom hospodárení, čoho výsledkom by malo byť, aby naši potomkovia prevzali lesy v čo najlepšom stave. „1994“ – Veľká cena festivalu – MAGNA MATER“ –cena vlády SR    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 37/1994, a

 

Slovenský názov:

Zelené pľúca veľkej rieky

Originálny názov:

Zelené pľúca veľkej rieky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

1996

Anotácia:

Videofilm oboznamuje s prírodnými rezerváciami lužných lesov vnútrozemskej delty Dunaja po dostavbe Vodného diela Gabčíkovo, s vplyvom tohoto diela na okolité lesy a so štruktúrou druhovej skladby drevín.    

Tématika: 13 ,38, 41, 66, 76 Signatúra: AF 13/1997

 

Slovenský názov:

Zelený veľký čínsky múr

Originálny názov:

THE GREEN GREAT WALL

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

20

Rok:

1989

Anotácia:

Popisuje sa význam zriaďovania ochranných zelených pásov v severných, severovýchodných a severozápadných oblastiach Číny.     

Tématika: 11, 13, 83 Signatúra: AF 11/1990

 

Slovenský názov:

Zem sa potí

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2010

Anotácia:

Na zemi sa otepľuje. Ľad na póloch sa roztápa a hladina morí stúpa. Spaľujeme obrovské množstvo uhlia, nafty a plynu, pri čom sa uvoľňuje oxid uhličitý. Každý Nemec ho ročne vypustí do ovzdušia 11 ton. Sprievodca televíznym programom pur+ Eric Mayer robí experiment, v ktorom bojuje s autom. Prečo plyn, ktorý vydychuje Eric, nie je pre zem nebezpečný, zatiaľ čo emisie z auta sú pre životné prostredie nebezpečné? Okrem toho pur+ ukazuje, že každý jednotlivec dokáže znížiť emisie oxidu uhličitého. Pri teste, ktorý trval týždeň, sa rodina pokúšala vytvárať čo najmenej oxidu uhličitého.. Je to ľahké? Ktoré oaptrenia sú najúčinnejšie?     

Tématika: Zem, životné prostredie, znečisťovanie, skleníkové plyny, emisie, demografia, sociológia Signatúra: AF45/2010

 

Slovenský názov:

Zemiaky

Originálny názov:

Die Sendung mit der Maus Spezial: Kartoffel

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2007

Anotácia:

Armin Maiwald a myšací tím ukazujú, ako varená, fritovaná a pečená hľuza dobyla Európu. V polhodinovom špeciálnom vydaní "Relácie s myšou" popisuje Armin míľniky histórie zemiakov - s ukradnutím zemiekov v Andách, s prefíkaným pruským kráľom, vynálezcom hranolčekov a prvými zemiakovými lupienkami na svete.    

Tématika: EÚ, Európa, rastlinná výroba, potravinárstvo, zemiaky, výživa Signatúra: AF 33/2008 AF33/2008a

 

Slovenský názov:

Zemiaky: riskantný záchranca výživy sveta

Originálny názov:

Abendeuer Wissen: Kartoffel - Riskanten Retter der Welternährung

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

10

Rok:

2009

Anotácia:

Keď bolo Írsko zasiahnuté v polovici 19. storočia morom zemiakov, viedlo to ku katastrofálnemu hladu a k mohutnej vlne vysťahovalectva do USA-práve do krajiny, z ktorej boli zavlečení pôvodcovia choroby. Na Inštitúte Maxa Plancka pre výskum šľachtenia nezabudli na túto historickú udalosť, práve naopak: odvtedy, čo celosvetovo stále viac narastá význam zemiakov ako základnej potraviny, rastie aj strach z opätovnej nákazy zemiakov. V krajinách najväčších pestovateľov zemiakov ako Čína a India, by boli epidémiou postihnuté hroziacim hladom takmer 3 miliardy ľudí. Pritom sa do hľúz vkladajú veľké nádeje. Sú bohaté na živiny a vitamíny , ako napr. ryža alebo kukurica., klimaticky nenáročné a výnosné aj v chudobných pôdach. Ideálna plodina ako základná potravina pre chudobné regióny a hodnotná alternatíva ku génovo vyšľachteným druhom obilia. V Medzinárodnom inštitúte na výskum zemiakov v Lime je skúmaný potenciál stoviek pôvodných druhov pre nové možnosti pestovania odolného voči chorobám.    

Tématika: Rastlinná výoba, rastliny, zemiaky, pestovanie, choroby, výživa, demografia, potravinárstvo, genetika, šľachtenie, veda Signatúra: AF38/2009

 

Slovenský názov:

Zemný plyn a veľryby

Originálny názov:

Découverte: Gas naturel et baleines

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

21

Rok:

2004

Anotácia:

Už dvadsať rokov sú všetci experti presvedčení, že Quebek nemá výdatné ložiská plynu alebo nafty. Ekológovia však predsa spustili pred rokom veľký krik proti návrhu na podmorský prieskum ložísk uhľovodíkov, ktorý by ohrozil veľryby zo Saint-Laurent. Prečo si teraz prospektori predstavujú, že sa pod riekou nájde plyn a nafta? Prečo by kanadské modré plutvonožce – najväčšie veľryby sveta – mali byť v nebezpečenstve? A ak sa pod hladinou naozaj nachádza nafta, mali by sme byť smutní z toho, že je potrebné chrániť veľryby?     

Tématika: 12, 13, 15, 64, 76 Signatúra: AF 33/2004

 

Slovenský názov:

Zeolity

Originálny názov:

Zeolity

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

17

Rok:

1993

Anotácia:

Film o jednom z najširšie aplikovateľných nerastov – zeolite. Popisuje jeho chemické a fyzikálne vlastnosti a využitie v ochrane životného prostredia, priemysle i vo všetkých odvetviach poľnohospodárskej výroby.    

Tématika: 43 Signatúra: AF 39/1994, a

 

Slovenský názov:

Zhovorčivý spachtoš

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

34

Rok:

2007

Anotácia:

Tatranský endemit, ohrozený druh svišť vrchovský tatranský nebol doteraz podrobne dokumentárne podchytený. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva vyrobilo dokument. film o tomto glaciálnom relikte. Filmovanie bolo vykonávané časomerne počas štyroch rokov.    

Tématika: Slovensko, divá zver, živočíchy, biodiverzita, ekológia, etológia, životné prostredie Signatúra: AF65/2008 AF65/2008a

 

Slovenský názov:

Zlato Altaja

Originálny názov:

Zoloto Altaja

Krajina:

Rusko

Jazyk:

rusky

Typ filmu:

Betacam, DVD

Minutáž:

30

Rok:

2006

Anotácia:

Ľudia nazvali túto zem – Altaj – zlatými horami. Ale zlato, tento cenný kov, nie je ich hlavným pokladom film hovorí o vlastnostiach hory Altaj, ktorá má divokú ochrannú moc a ako spravodlivá sila, je schopná liečiť fyzické aj psychické ľudské stavy. Ale pravdepodobne každá osoba nájde na Altaji „zlato“.    

Tématika: 43, 62, 67, 83 Signatúra: AF 32/2007

 

Slovenský názov:

Zlovestný prach

Originálny názov:

EVIL DUST

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu Neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Počas posledných sto rokov sa používali azbestové vlákna v tisíckach rôznych výrobkov v stavebnom priemysle, pri stavbe lodí aj v domácnostiach. Bol známy ako magický minerál a použitie milióna ton azbestu vytvorilo úspešné a veľmi ziskové priemyselné odvetvie. Takmer súčasne bolo v tomto priemyselnom odvetví známe, že azbest je mimoriadne nebezpečný pre ľudí. Aj napriek tomuto poznatku použitie azbestu predstavovalo nielen najväčší problém storočia týkajúci sa zamestnancov. Bol poznačený tisíckami úmrtí, pričom azbest predstavoval hrozbu aj pre iných – od pracovníkov v stavebnom priemysle a staviteľov lodí až po ženy v domácnosti.    

Tématika: 22, 43, 61, 67, 71 Signatúra: AF 20/2007c

 

Slovenský názov:

Zmeny klímy na Aljaške

Originálny názov:

Neuneinhalb: Alaska

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

10

Rok:

2007

Anotácia:

V r.2007 sa veľa diskutovalo hlavne o jednej téme-klimatických zmenách. Štáb relácie Deväť a pol sa preto vydal na veľkú cestu a navštívil maldáka, ktorý je priamo postihnutý otepľovaním Zeme. Miizuk má 15 rokov a je Eskimák. Žije na malom ostrove pri Aljaške, ktorý je ohrozený stúpajúcou hladinou mora. Ako tam Miizuk a jeho rodina žijú a ako mení klíma ich život? To všetko ukazuje videosnímka. Relácia Deväť a pol každú sobotu dopoludnia prináša aktuálne správy tak, aby ich pochopili všetci diváci. Z obrovskej záplavy správ za týždeň si Gesa Dankwerth vyberá jednu tému, na ktorú si podrobne posvieti.    

Tématika: klimatológia, klimatické zmeny, prírodné katastrofy, vodne hospodárstvo, aquakultúra, životné prostredie, sociológia, demografia Signatúra: AF34/2008 AF34/2008a

 

Strana 38 z 39
  

Doplnkové informácie