Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 621 - 640 z 778

Slovenský názov:

Trojlíniová hybridná bavlna s vysokou plodnosťou a transgénou odolnosťou voči hmyzím škodcom

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DVD-CAM

Minutáž:

22

Rok:

2008

Anotácia:

Film poskytuje prehľad o vedeckých a sociálnych hodnotách trojlíniovej hybridnej bavlny s odolnosťou voči hmyzu, ukazuje podstatu pestovania a technológiu vyvinutú Prof. Guo Sanduim a popisuje technológiu produkcie semien a praktické poznatky týkajúce sa sadenia, pomáhajúc tak rozširovať znalosti a technológiu potrebnú na masovú produkciu. Film bol ocenený Štátnou správou rádia, filmu a televízie ako excelentný vedecký film r. 2008 a od Čínskej asociácie pre vedecký film a televíziu získal akademické cenu roka.    

Tématika: Rastlinná výroba, pestovanie, bavlna, genetika, technológie, produkcia, škodlivý hmyz, veda, sociológia, Čína Signatúra: AF25/2009

 

Slovenský názov:

Trpká príchuť čaju

Originálny názov:

Flip thw Corn: The Bitter Taste of Tea

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

59

Rok:

2008

Anotácia:

Režisér a scenárista Tom Heinemann si v dokumente všíma postavenie chodobných ľudí na čajovníkových plantážach v Indii, Bangladéži, Sri Lanke a Keni, kde každý deň bojujú o prežitie. Milióny zberačov čaju pracujú, aby si zákazníci mohli nakupovať čaj v duchu tradície fair trade. Aj tentoraz autor odhaľuje, spochybňuje a kladie nepríjemné otázky. Je ten ospevovaný fair trade ozaj fair? Ukazuje sa tak, že slovo environment dnes zasahuje aj do života ľudí nielen v ich vzťahu k prírode, ale aj v zmysle ich sociálneho postavenia.    

Tématika: Afrika, rastlinná výroba, rastlinstvo, čajovníkové plantáže, čaj, demografia, sociológia Signatúra: AF18/2009

 

Slovenský názov:

Trvalé následky vypaľovania porastov

Originálny názov:

PERMANENT CONSEQUENCES OF BURNING THE UNDERGROWTH

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1999

Anotácia:

Tisíce stromov premenia na šeď plamene, ktoré prepuknú na ľubovoľnom mieste, hlavne v období sucha. Spáleniská však majú mnoho príčin: poľovačky, boj proti epidémiám, skvalitnenie pôdy na poľnohospodárske účely, jednoduché využitie pastvín, výroba medu apod. Film upozorňuje aj na to, jako spáleniskám predchádzať.    

Tématika: 57 Signatúra: AF 17/2000

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

24

Rok:

2008

Anotácia:

Film predstavuje divákom aternatívne systémy hospodárenia. Formou otázok a odpovedé sa snaží pútavou formou priblížiť poľnohospodárstvo a oblasť poľnohosp. výskumu širokej odbornej i laickej verejnosti.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, Slovenská republika, trvalo udržateľné poľnohospodárastvo, veda, výskum, demografia Signatúra: AF27/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činnosti. Prináša tiež praktické rady pre malých i veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu.    

Tématika: Slovenská republika, farmárstvo, žvivočíšna výroba, rastlinná výroba, demografia Signatúra: AF28/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činnosti. Prináša tiež praktické rady pre malých i veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu.    

Tématika: Slovenská republika, farmárstvo, žvivočíšna výroba, rastlinná výroba, demografia Signatúra: AF29/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Seriál publicistických reportáží o živote slovenských farmárov v celom spektre ich činnosti. Prináša tiež praktické rady pre malých i veľkých gazdov a každého, kto by sa chcel venovať akémukoľvek chovu alebo pestovaniu.    

Tématika: Slovenská republika, farmárstvo, žvivočíšna výroba, rastlinná výroba, demografia Signatúra: AF30/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Jazyk:

Typ filmu:

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

    

Tématika: Signatúra:

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Originálny názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo - odpoveď na problémy moderného poľnohospodárstva

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2009

Anotácia:

Žiaci základnej školy v sprievode lesného pedagóga navštívia Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici a tu im počas rozprávania v predstavách ožije vystavený exponát jedinečného živočícha kamzíka vrchovského tatranského, ktorý im rozpráva o svojom živote.    

Tématika: Slovenská republika, TANAP, kamzíky, výskyt, život, demografia Signatúra: AF31/2009

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v USA – hospodárenie s vodou

Originálny názov:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – WATERSHED MANAGEMENT

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

-

Anotácia:

Ďalší z filmov seriálu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve čerpá z bohatých skúseností amerických farmárov, ktorí roky zápasia o každú kvapku vody najmä v polopúštnych oblastiach krajiny. Systém závlahového hospodárstva nadväzuje na akumuláciu zrážkovej vody, budovanie vodných nádrží a hľadanie podpovrchových zdrojov životodarnej tekutiny. Ich skúsenosti sú aplikovateľné aj v oblasti Číny, pre ktorú bol seriál natočený, zápasiacu s rovnakými problémami.     

Tématika: 19, 54, 64, 67, 71, 76 Signatúra: AF 15/2002

 

Slovenský názov:

Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo v USA – hospodárne využívanie vody

Originálny názov:

SUSTAINABLE AGRICULTURE – WATER CONSERVATION

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS-NTSC

Minutáž:

16

Rok:

-

Anotácia:

Zadržiavanie vody v krajine a jej následné využívanie má pre život ľudí v regiónoch kľúčový význam. Film oboznamuje s históriou a súčasnosťou budovania vodných nádrží a ďalších vodných diel v USA, při aj so závlahovým hospodárstvom v poľnohospodárskej výrobe.     

Tématika: 11, 19, 54, 64, 67, 71, 76 Signatúra: AF 8/2002

 

Slovenský názov:

Tu dnes, tu i zajtra

Originálny názov:

HERE TADAY, HERE TOMAROW

Krajina:

Kanada

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

27

Rok:

1992

Anotácia:

Tento videosnímok sa zaoberá ekologickou, sociálnou a ekonomickou zložkou poľnohospodárstva.    

Tématika: 13, 14, 54 Signatúra: AF 21/1993

 

Slovenský názov:

Turčekovský vodovod a jeho premeny v čase

Originálny názov:

Turčekovský vodovod a jeho premeny v čase

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

2001

Anotácia:

Dokument o histórii vzniku turčeckého vodovodu, o jeho význame v minulosti a dnes. Súčasné vodné dielo – vodná nádrž Turček a úpravňa vody pre zásobovanie miest Prievidza, Bojnice, Handlová a Žiar nad Hronom spoľahlivo fungujú už roky.    

Tématika: 66, 71, 76 Signatúra: AF 3/2002

 

Slovenský názov:

Turčianski zemania dnes

Originálny názov:

Turčianski zemania dnes

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

28

Rok:

1997

Anotácia:

Dokument o potomkoch slávnych turčianskych zemianskych rodoch hovorí nielen o dôležitosti zemianstva v 19. storočí, o jeho vplyve na vzdelanie, kultúru a hospodársky stav krajiny. Vzťah k pôde, ktorá sa dedila z pokolenia na pokolenie, utužoval vzťahy medzi rodmi, a najmä v dedinskom prostredí zachoval tradície a národné povedomie. Pôsobivé zábery krajiny, pohľady do exteriéru bývalých zemianskych domov, kúrií a okolitej prírody nie sú nostalgiou, skôr malým zastavením času.    

Tématika: 58, 66, 67 Signatúra: AF 7/1999

 

Slovenský názov:

Uctime sa pohárom čistej vody

Originálny názov:

Uctime sa pohárom čistej vody

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1995

Anotácia:

Film o tom, jako si znečisťujeme vodné toky a jako je nevyhnutné starať sa o ne a chrániť ich, o význame budovania veľkých vodných diel a vodárenských nádrží.    

Tématika: 13, 76, 83 Signatúra: AF 37/1995

 

Slovenský názov:

Udržateľné poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Sustainable Agriculture

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1998

Anotácia:

Film sa zaoberá správou prírodných zdrojov na poľnohospodársku produkciu, čiže tým, při sa pôda, voda, rastliny, domáce zvieratá a klimatické faktory využívajú na poľnohospodársku výrobu bez poškodzovania týchto zdrojov počas procesu produkcie. Film sa tiež zaoberá využívaním okrajových zdrojov – púšťou, brakickou vodou, odpadovými vodami – na poľnohospodársku produkciu. Uvádza množstvo príkladov z celého Izraela, ktoré demonštrujú zásady udržateľného poľnohospodárstva.    

Tématika: 54 Signatúra: AF 15/2000

 

Slovenský názov:

Udržiavanie zdrojov spolupráce: Biotechnologická sieť juhovýchodnej Ázie pre pestovanie papáje

Originálny názov:

NURTURING THE SEEDS OF COOPERATION: THE PAPAYA BIOTECHNOLOGY NERWORK OF SOUTHEAST ASIA

Krajina:

Filipíny

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

18

Rok:

2007

Anotácia:

Film dokumentuje spoluprácu rôznych zainteresovaných pri vývoji papáje rezistentnej voči vírusu krúžkovanosti listov papáje (Papaya Ringspot Virus) s vlastnosťou neskoršieho dozrievania. Vyzdvihuje verejno-súkromné partnerstvá a to, aký majú členské štáty siete prospech z tejto spolupráce.    

Tématika: 11, 19, 47, 60, 67 Signatúra: AF 29/2007

 

Slovenský názov:

Umelá inseminácia u ošípaných

Originálny názov:

Künstliche Besamung beim Schwein

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

21,5

Rok:

1991

Anotácia:

Chov kancov v staniciach, zber a príprava semena pre insemináciu.    

Tématika: 45, 82 Signatúra: AF 22/1993

 

Slovenský názov:

Uskladňovanie obilnín

Originálny názov:

SCIENTIFIC STORAGE Of FOOD GRAINS

Krajina:

India

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1998

Anotácia:

Vo filme sú zdokumentované rôzne postupy, ktoré sa používajú v poľnohospodárstve počas dopravy, při zbere úrody a uskladňovaní obilnín metódy ochrany proti plesniam, aby bolo možné straty obilnín minimalizovať.    

Tématika: 54, 60, 71 Signatúra: AF 13/1999

 

Slovenský názov:

Úspechy poľnohospodárskeho výskumu: Ústav ochrany rastlín

Originálny názov:

AGRICULTURAL RESEARCH ACHIEVEMENTS, PLANT PROTECTION

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2004

Anotácia:

Výskum sa uskutočňuje v laboratóriách a v živočíšnych farmách. Uvádzajú sa nasledujúce výskumné oblasti: bakteriálne ochorenie manga, vírusové ochorenie cucurbitaceous, sérologické systémy na identifikáciu rastlinných vírusov, rastlinné parazity na zelenine, biologická kontrola kôrovcov na borovicových stromoch.     

Tématika: 47, 60, 70, 81 Signatúra: AF 36/2004

 

Strana 32 z 39
  

Doplnkové informácie