Slovenský názov:

Uctime sa pohárom čistej vody

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Film o tom, jako si znečisťujeme vodné toky a jako je nevyhnutné starať sa o ne a chrániť ich, o význame budovania veľkých vodných diel a vodárenských nádrží.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie