Slovenský názov:

Udržiavanie zdrojov spolupráce: Biotechnologická sieť juhovýchodnej Ázie pre pestovanie papáje

Anglický názov:

Krajina:

Filipíny

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Film dokumentuje spoluprácu rôznych zainteresovaných pri vývoji papáje rezistentnej voči vírusu krúžkovanosti listov papáje (Papaya Ringspot Virus) s vlastnosťou neskoršieho dozrievania. Vyzdvihuje verejno-súkromné partnerstvá a to, aký majú členské štáty siete prospech z tejto spolupráce.    

Anotácia EN:

Nurturing the Seeds of Cooperation: The Papaya Biotechnology Network of Southeast Asia, is a 18 minute video that documents the collaborative efforts of various stakeholders and partners todevelop the Papaya Ring spot Virus (PRSV) – resistant papaya, and the papaya with the delayed ripening trait. The video highlights public-private partnership and how member countries of the network have benefited through the capacity building efforts, and technology and information sharing initiatives.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie