Slovenský názov:

Úspechy poľnohospodárskeho výskumu: Ústav ochrany rastlín

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2004

Anotácia:

Výskum sa uskutočňuje v laboratóriách a v živočíšnych farmách. Uvádzajú sa nasledujúce výskumné oblasti: bakteriálne ochorenie manga, vírusové ochorenie cucurbitaceous, sérologické systémy na identifikáciu rastlinných vírusov, rastlinné parazity na zelenine, biologická kontrola kôrovcov na borovicových stromoch.     

Anotácia EN:

Research is carried out in laboratories and in animal husbandry farms. The following research subjects are mentioned: Bacterial disease of mango, Virus diseases of Cucurbitaceous, Serological systems to identify plant viruses, Parasitic plant on vegetable, Biological control of mites on pine trees.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie