Slovenský názov:

Udržateľné poľnohospodárstvo

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Film sa zaoberá správou prírodných zdrojov na poľnohospodársku produkciu, čiže tým, při sa pôda, voda, rastliny, domáce zvieratá a klimatické faktory využívajú na poľnohospodársku výrobu bez poškodzovania týchto zdrojov počas procesu produkcie. Film sa tiež zaoberá využívaním okrajových zdrojov – púšťou, brakickou vodou, odpadovými vodami – na poľnohospodársku produkciu. Uvádza množstvo príkladov z celého Izraela, ktoré demonštrujú zásady udržateľného poľnohospodárstva.    

Anotácia EN:

The film explains management of natural resources for agricultural production – utilization of land, water, farm animals and climatic factors in agriculture, without damaging these resources in the production process. It also demostrates possibilities of use of marginal resources – desert areas, brackish water, wastewater – in agricultural production. Several examples from all over Israel are shown, demostrating the principles of sustainable agriculture.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie