Slovenský názov:

Zajace a Slnko

Anglický názov:

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

S-VHS

Minutáž:

Rok:

2003

Anotácia:

Stará indiánska legenda hovorí, že zajace boli deťmi Slnka. Ekológovia zistili, že populácia zajacov na celom svete kulminuje presne podľa 11 ročného cyklu Slnka a na legende je kus pravdy. Slnečné škvrny na povrchu životodarnej hviezdy narastajú a na jej povrchu sa odohrávajú obrovské elektromagnetické búrky. Tie ovplyvňujú populáciu zajacov. Cyklus sa tak sprostredkovane prejavuje v celom potravinovom reťazci – až po predátorov zajacov. Film dokumentuje túto zložitú interakciu a upozorňuje na mnohé ekologické súvislosti.     

Anotácia EN:

An old Indian legend says that the hares are the children of the Sun. Ecologists found out that the population of hares in the whole world culminates exactly in accordance with the 11 years cycle of the Sun and the legend is somehow true. The sunspots grow and huge electromagnetic storms influence the magnetic field of the Earth, interrupting the growth of vegetation and population of hares. The films documents the complicated interaction and points out many ecological connections.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie