Slovenský názov:

Zamrznutá oáza a globálne klimatické zmeny

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maďarsky, s anglickými titulkami

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Globálne klimatické zmeny ohrozujú nielen antarktický potravinový reťazec, ale aj koralové útesy, ktoré objímajú tropické ostrovy. Inuiti, ktorí obývajú najsevernejšie a najnehostinnejšie časti Zeme, sú nútení oživiť svoje tradície spred tisícky rokov. S rozpadom koralových útesov sa stávajú súostrovia korisťou oceánických prúdov, ktoré zachytávajú málo známe kultúry.     

Anotácia EN:

Global climate change threatens not only the Antarctic food chain but also the corral reefs that embrace tropical islands. The Inuit, inhabiting the far North and most inhospitable part of the Earth, are forced to relinquish their traditions that go back thousand of years. With the decay of the corral reefs, archipelagos become prey to oceanic currents seizing hold of little known cultures.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie