Slovenský názov:

Záhradná architektúra

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

SVHS

Minutáž:

Rok:

2001

Anotácia:

Film sa zaoberá navrhovaním a osádzaním zelených plôch a kvetinových záhrad okolo domov. Veľký dôraz kladie na štruktúru zelených plôch pre rekreáciu a v prvom rade pre rodinu. Funkcia zelene je miesto estetického zážitku a kontaktu človeka s prírodou.    

Anotácia EN:

The subject of the film deals with designing and setting up green areas and flower gardens around houses. A lot of emphasis is put on structuring green areas for recreation and family first of all. The function of the green is a place for aesthetic experiences and man’s contact with the nature.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie