Slovenský názov:

Zánik včiel

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Seriál „Pomsta vývoja“ odhaľuje dramatické zmeny nášho životného prostredia, spôsobené globalizáciou a mobilitou, ktoré sa nepozorovane dejú niekoľko rokov zvláštne ticho na lúkach a pasienkoch. Príroda je na ústupe. Ovocinári sa sťažujú na straty na úrode. Málo kvetov bolo opelených. Kde zostali včely? Včelári stoja pred začiatkom sezóny často pred krachom. Niektorým zahynula polovica včelstva, iní zaknihujú totálnu škodu. Z Ázie importovaný roztoč Varroa, americký mor včelieho plodu ... už roky to vzdáva stále viac včelárov. Ďalšie záhadné vírusové ochorenia napádajú zoslabnuté včelstvá a teraz hrozí nové nebezpečenstvo: malý úľový chrobák.     

Anotácia EN:

The series „Development Revenge“ shows dramatic changes in our environment caused by globalisation and mobility that go on invisible for several years. Special quiet meadows and pastures Nature withdraws. Fruit growers complain about yield losses. Few flowers pollinated. Where are bees? Bee growers face bankruptcy before the season. Some have half of bees died, other book total loss. Asian imported Varroa, American pest of bees, every year more bee breeders give up. Another mysterious virus disease attack weakened bee families and now new risk: „small hive beetle“.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie