Slovenský názov:

Zastavíme hynutie smrečín?

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Krátky videodokument zameraný na problematiku odumierania smrekových lesov na Slovensku.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie