Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 61 - 80 z 778

Slovenský názov:

Boj proti hladu

Originálny názov:

Luta contra a fome

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

1998

Anotácia:

Mozambik má mnoho problémov so skladovaním a komercionalizáciou poľnohospodárskych produktov. Film poukazuje na tieto problémy, ale hlavne demonštruje, ako vybudovať tradičnú stodolu s niektorými inováciami. Všetok použitý materiál pochádza z miestnych na vidieku ľahko dostupných zdrojov, vzdialených od moderných materiálov.    

Tématika: 1, 53, 54 Signatúra: AF 15/1999

 

Slovenský názov:

Borovica Pinus radiata

Originálny názov:

RADIATA PINE AGROFORESTRY

Krajina:

Nový Zéland

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

A, video PAL/SECAM UMATIC L-H, II

Minutáž:

Rok:

1988

Anotácia:

Film približuje vývoj a históriu poľnohospodársko-lesníckych meliorácií na Novom Zélande, pri ktorých sa uplatňuje borovica radiata. Všetky aplikácie tohoto melioračného systému (lesné pastviny, stromy na pastvinách, produkčné lesné pásy) majú jeden cieľ - zvýšenie celkovej produktivity a ziskov "1989" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER - cena vlády SSR    

Tématika: 38, 54 Signatúra: AF 1/1989

 

Slovenský názov:

Brazílsky sen – stop hladu

Originálny názov:

ZERO HUNGER: BRAZIL´S DREAM

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

19

Rok:

2003

Anotácia:

Projekt Stop hladu, ktorým FAO prináša aj Brazílčanom sen o ukončení hladu. Dokument ukazuje ako rozvojové programy pôsobia na rozdiely vo výrobe a následnej distribúcii potravín medzi obyvateľov.     

Tématika: 18, 22, 37, 56, 67 Signatúra: AF 3/2004

 

Slovenský názov:

Britská pomoc Ghane

Originálny názov:

in good company - rooted in science

Krajina:

Veľká Británia

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

30

Rok:

1995

Anotácia:

Pomoc Veľkej Británie Ghane je rôznorodá - od poradnej v poľnohospodárstve, cez základný výskum v genetike kultúrnych rastlín, obchod s produktmi, až po opravárenský program, ktorý má spojazdniť tisíce odstavených mechanizmov, takých potrebných pre poľnohospodársku výrobu v tejto krajine.    

Tématika: 1, 54 Signatúra: AF 15/1995

 

Slovenský názov:

Budovanie raja

Originálny názov:

Construir o paraíso aqui

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

port.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

43

Rok:

2009

Anotácia:

V severo-južných stykoch, špeciálne v rovine Euro-Africkej, hlas, ktorý definuje a formuje správy patrí strane, ktorá dominuje komunikačným kruhom. Building paradise Stavať raj je film pokúšajúci sa o zmenu, o vytvorenie priestoru príbehom a hlasom z druhej strany, tentokrát z Guinea-Bissau a Cape Verde. Film sa ďalej snaží vytvoriť priestor pre hlas pretrhávajúci izoláciu a velebí iniciatávu v africkom vidieku. Veď napr. stroj na vysádzanie ryže spôsobil v Iemberem revolúciu a aj podnikanie žien zmenilo život komunity vo Fulacundu. Chopili sa príležitosti a prekonali počiatočné ťažkosti pri vstupe na trh. Tieto hlasy počuť aj v miestnom rádiu. V Santo Antao, Cape Verde miestni ľudia bojujú s prírodou. Zavlažujú prostredníctvom systému kvapkovej závlahy. Okrem toho, práve v tejto oblasti sa varí z nevyužívaného ovocia, chotný lekvár. Tento dokument bol natočený v súvislosti s rozvojovým vzdelávacím projektom o decentralizovanej spolupráci, s finančnou podporou IPAD.     

Tématika: Afrika, rozvojové krajiny, vidiek, rastlinstvo, pestovanie, demografia, sociológia, zavlažovanie, prírodné podmienky, technológie Signatúra: AF19/2009

 

Slovenský názov:

Budúcnosť úhora

Originálny názov:

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

holand.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

22

Rok:

2010

Anotácia:

Európskemu úhorovi hrozí vyhynutie. Film ukazuje ťažkosti rybárov v meste Volendam, holandskom hlavnom meste úhorov. Filmy ukazujú pokrok v reprodukcii úhorov na univerzite v Leidene, ako aj úsilie výskumníkov dať úhorovi budúcnosť.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, rybolov, ryby, úhor, reprodukcia, Holandsko, Európa Signatúra: AF6/2010

 

Slovenský názov:

Budujeme lepší zajtrajšok

Originálny názov:

BUILDING A BETTER TOMORROW

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

24

Rok:

1990

Anotácia:

Lesná služba USA každým rokom využíva pomoc tisícok dobrovoľníkov, ktorí sa podieľajú na plnení hlavného poslania tejto organizácie - na ochrane lesov a stepí. Možno si vybrať zo škály programov - od programov pre mladých až po špeciálne programy pre staršiu generáciu. Organizujú sa špeciálne jednoúčelové pracovné skupiny, existujú i špeciálne programy pre dobrovoľníkov - cyklistov. I keď ide o dobrovoľnú prácu, nikto neostáva bez odmeny ako vysvetľujú priami účastníci.    

Tématika: 13, 38 Signatúra: AF 2/1991

 

Slovenský názov:

Býk alebo umelá inseminácia?

Originálny názov:

LA TAZREAU OU LA PAILLETE?

Krajina:

Kanada

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

14

Rok:

1995

Anotácia:

O príprave inseminačných dávok, výhodách aplikácie tejto reprodukčnej techniky hovädzieho dobytka a sexovaní embryí, ktoré je spoľahlivé až na 96 %. Oboznamuje tiež s delením embryí a objavom génu, určujúcim pohlavie jedinca.    

Tématika: 7, 25, 82 Signatúra: AF 19/1995

 

Slovenský názov:

Cantus zvyšuje úrodu repky

Originálny názov:

Cantus – Spitzenleistung für mehr Ertrag

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

12

Rok:

2003

Anotácia:

Plocha, na ktorej sa pestuje repka olejná za posledné roky podstatne vzrástla. Prelom v pestovaní tejto plodiny nastal s rozvojom nových druhov, ktorých zberom sa získava mimoriadne ľahký, stráviteľný olej na varenie. Iným „trhovým prvkom“ podporujúcim kultiváciu repky je zvýšený dopyt po biopalive – z ekologických aj ekonomických dôvodov, extrémne atraktívna alternatíva pre fosílne palivá. Vyhliadky trhu pre repku sú dobré a je možné dosahovať jej vysoké úrody. Či sa dosiahnu, to závisí od toho ako úspešne sa spoja rôzne výrobné faktory. Tieto faktory úspešnosti zahŕňajú lokalitu, predchádzajúce osivo, vysoko výnosné druhy, kvalitu pôdnej kultivácie, založenie a účinnú rastlinnú ochranu – s produktmi ako je CANTUS.     

Tématika: 13, 15, 44, 56, 58, 60 Signatúra: AF 14/2004a

 

Slovenský názov:

Cena energie

Originálny názov:

Cena energie

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

UMATIC

Minutáž:

30

Rok:

1994

Anotácia:

Aká je reálna cena energie? Monopolnému výrobcovi SEP sa dobre darí, ale na neprehľadnosť v energetike, na zastaralé spôsoby výroby energie dopláca naša verejnosť.    

Tématika: 15 Signatúra: AF 5/1994

 

Slovenský názov:

Cepy

Originálny názov:

los trilleros

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

13

Rok:

1997

Anotácia:

Kastílska dedina Kantalechos nachádzajúca sa v španielskej Segovijskej nížine je známa vidieckou výrobou pluhov, no najmä zvláštneho druhu cepov, ktoré ťahajú kone.    

Tématika: 52, 68, 71, 82 Signatúra: AF 30/1997

 

Slovenský názov:

Cesnak

Originálny názov:

Los ajos

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

14

Rok:

1998

Anotácia:

Jedna z oblastí Španielska známa vynikajúcou kvalitou dopestovaného cesnaku, sa nachádza v provincii Zaragoza. Prostredníctvom obyvateľov Arándiga film približuje pestovanie tejto plodiny, jej rôzne odrody, ich určenie a použitie, spracovanie a predaj spotrebiteľovi.    

Tématika: 60, 68, 81 Signatúra: AF 5/1998

 

Slovenský názov:

Cesta k zdravým paznechtom

Originálny názov:

THE WAY TO HEALTY HOOPS

Krajina:

Švédsko

Jazyk:

švédsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1986

Anotácia:

Švédski poľnohospodári venujú veľkú pozornosť svojmu hovädziemu dobytku. Choroby, ktoré môžu postihnúť paznechty sú uvádzané osobitne.    

Tématika: 29, 74, 82 Signatúra: AF 2/1990

 

Slovenský názov:

Cesta na sever, úniková cesta globálneho otepľovania

Originálny názov:

Going north - vie di fuga dal riscaldamento globale

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

55

Rok:

2008

Anotácia:

Nie je to prvýkrát, čo musia všetky živé bytosti čeliť zmenám klímy a zvyšovaniu teploty. Ale je to prvýkrát, kedy nemôžu počítať s integritou životného prostredia. Okolo biologických koridorov bude zachovaná biodiverzita a to bude kľúčové miesto pre stabilitu všetkých ekosystémov.    

Tématika: Životné prostredie, demografia, sociológia, klimatické podmienky, biodiverzita, ekosystémy Signatúra: AF4/2009

 

Slovenský názov:

Cesta v kalnej vode

Originálny názov:

Voyage en eau trouble

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2006

Anotácia:

Bola raz jedna bažina uprostred veľkého močiara neďaleko rovníka. Akýsi malý raj, kde sa zdalo, že život ubieha v perfektnom súlade. Toto miesto si zvolili za svoje obydlie zvláštni a zriedkaví obyvatelia: vtáci, ako žiadni iní. Akási svätyňa pre mimoriadne druhy. Jedného dňa tam prišiel po jedinej možnej ceste – u neba, akýsi nevídaný cicavec aj so svojimi súpútnikmi. Tiež zvláštny druh, zhodou okolností vedec. Hoci nebol ani ryba ani žaba, usídlil sa v akomsi dome na vode, ktorý sa stal čoskoro plávajúcim laboratóriom, na dosah od množstva predátorov, ktorí boli zvedaví a zaujímali sa o tohto votrelca... Na čele tejto malej skupiny je Daniel Guiral, výskumník z Výskumného ústavu pre rozvoj, špecialista na vodnú ekológiu. Už roky bol zvedavý na túto bažinu, ponad ktorú mohol len preletieť. Teraz chce odhaliť stratégiu obyvateľov tohto malého raja, ktorý sa čoskoro ukázal ako vesmír riadený vo veľmi jemnej rovnováhe, spočívajúcej na zákonoch neuveriteľnej vynaliezavosti.    

Tématika: 12, 13, 16, 76, 77, 83 Signatúra: AF 58/2007

 

Slovenský názov:

Cesty čierneho korenia

Originálny názov:

THE PEPPER TRAIL

Krajina:

FAO

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

9

Rok:

2003

Anotácia:

Cesty čierneho korenia sa zameriavajú na potravinovú bezpečnosť v procese pestovania a vývozu čierneho korenia v južnej Indii.    

Tématika: 30, 56, 60 Signatúra: AF 6/2003a

 

Slovenský názov:

Chodníčkami Veľkej Fatry

Originálny názov:

Chodníčkami Veľkej Fatry

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

25

Rok:

2001

Anotácia:

Dokumentárny prírodopisný film o faune a flóre dnes už nového Národného parku Veľká Fatra. Film zachytáva počas štyroch ročných období rarity neživej a živej prírody – vstavače, endemicky cyklámen veľkofatranský, murárik červenokrídly, hlucháň obyčajný, murárik červenokrídly, hlucháň obyčajný a iné vzácne druhy rastlín a živočíchov.    

Tématika: 12, 13, 60, 66, 83 Signatúra: AF 7/2002

 

Slovenský názov:

Choroba sliepok Newcastle

Originálny názov:

O Controlo da Doença de Newcastle no Sector Familiar

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

2005

Anotácia:

Sliepky chované v domácom chove majú pre Mozambik veľký význam. Ohrozuje ich však vírusové ochorenie Newcastle, ktoré dokáže chovy zdecimovať. Film opisuje spôsoby boja a prevencie proti tejto chorobe.     

Tématika: 1, 22, 27, 82 Signatúra: AF 35/2006

 

Slovenský názov:

Chorobou polámané steblá

Originálny názov:

Die Halmbruchkrankheit

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2006

Anotácia:

Parazitické huby Helgardia fungi (syn. Freudocercosporella) sú príčinou ekonomicky významného ochorenia obilnín, tzv. krehkosti stebiel obilnín. H. herpotrichoides a H. acuformis sú dva typy agentov, ktoré sa odlišujú v morfologických znakoch a rastových vzoroch a ktoré sa objavujú pri produkcii obilnín. 3D animácia a skutočné zábery graficky zobrazujú priebeh infekcie a ukazujú charakteristiky oboch typov pri vzájomnom porovnaní. Spolu s asexuálnou manifestáciou života, film takisto zobrazuje nedávno objavené hlavné formy (Teleomorph) agentov: Oculimacula yllundar a acuformis.     

Tématika: 26,6 Signatúra: AF 16/2006

 

Slovenský názov:

Choroby a škodcovia bavlníka - integrovaná ochrana

Originálny názov:

Plagas y enfermedades del algodón - manejo integrado

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Umatic-L

Minutáž:

25

Rok:

1995

Anotácia:

Populárno-vedecký film poukazuje na rôzne druhy hmyzu, pavúkovcov a roztočov, ktoré ohrozujú porasty bavlníka, ktorý sa v Španielsku pestuje na ploche 75 tisíc ha. Snímka oboznamuje s ich spôsobom života, ekologickými nárokmi a upozorňuje na ich prirodzených nepriateľov. Tých je možné využiť v biologickom boji proti škodcom, čo je často vhodnejšie, ako použitie chemických preparátov.    

Tématika: 4, 7, 23, 60, 68, 70 Signatúra: AF 25/96

 

Strana 4 z 39
  

Doplnkové informácie