Slovenský názov:

Choroba sliepok Newcastle

Anglický názov:

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2005

Anotácia:

Sliepky chované v domácom chove majú pre Mozambik veľký význam. Ohrozuje ich však vírusové ochorenie Newcastle, ktoré dokáže chovy zdecimovať. Film opisuje spôsoby boja a prevencie proti tejto chorobe.     

Anotácia EN:

Home hen breeding is very important in Mozambique. They are threatened by Newcastle virus disease that can diminish the breeds. The films depicts way of fight and prevention against this disease.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie