Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 121 - 140 z 778

Slovenský názov:

Dobrodružstvo poznania: Bezhraničný pôžitok - ako sa naše potraviny upravujú

Originálny názov:

Abenteuer Wissen: Genuss ohne Reue - Wie unsere Lebensmittel verändert werden

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2008

Anotácia:

V európskom porovnaní utrácajú najmenej peňazí na potraviny Nemci. Zároveň však neustále rastú požiadavky: všetko má byť vždy dostupné , čerstvé, trvanlivé čo najdlhšie a najlepšie nezávisle od ročného obdobie. K tomu, aby vytvorili chutné potraviny, využívajú výrobcovia rafinované metódy. Dobrodružstvo Poznania ukazuje, ako môže veda prispieť k tomu, ako spojiť nároky spotrebiteľov so záujemcami výrobcov.    

Tématika: Nemecko, potravinárstvo, potraviny, ekonomika, výroba, demografia, veda Signatúra: AF7/2009

 

Slovenský názov:

Dobrodružstvo poznania: Včely v ohrození

Originálny názov:

Abenteuer Wissen: Bienen in Gefahr

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2008

Anotácia:

Už niekoľko rokov kolujú u nás desivé správy o hroziacom vyhynutí včiel a v poslednom roku aj v USA. Aká je vážnosť týchto správ? Aké následky by malo takéto hynutie včiel pre nás ľudí? Predsa len je včela po dobytku a ošípaných najdôležitejšie úžitkové zviera. Dobrodružstvo Poznania sa vydalo po stopách záhadného fenoménu a vynáša na povrch ohromujúce skutočnosti: ľudia a včely majú veľa spoločného.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, včely, demografia, úhyn, úžitok, potravinárstvo Signatúra: AF41/2009

 

Slovenský názov:

Dobrodružstvo poznania: Výpravy do vesmíru

Originálny názov:

Abenteuer Wissen: Unternehmen Weltall - Sendung

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

9

Rok:

2008

Anotácia:

Ak chce byť v dnešnej dobe roľník úspešný, potrebuje viac ako traktor a niekoľko roľníckych pravidiel. Satelity majú priniesť revolúciu do poľnohospodárstva. Roľník dostane presné informácie z vesmíru, kde má polievať a kde hnojiť. Satelitom navádzané stroje prechádzajú po poliach s centimetrovou presnosťou-pracujú oveľa efektívnejšie ako človek. Žiadne zrnko sadiva nevyjde nazmar, pri zbere nezostane na zemi ani kus plodu. Veľkoplošné hnojenie alebo nešpecifické zavlažovanie sú technikami minulosti. Čo je pre ktorú plodinu nevyhnutné pre jej čo najlepší rast už nevie najlepšie roľník, ale nebo - presnejšie satelity. Pozorujú pozemský rast na poliach a vykonštruované algoritmy povedia roľníkovi, ako má najlepšie hospodáriť. Dobrodružstvo Poznanie navštívilo farmu budúcnosti. Je skutočne možné tak jednoducho nahradiť tisícročia staré poznatky roľníkov?    

Tématika: Poľnohospodárstvo, roľníctvo, vesmír, satelity, informácie, demografia, technika Signatúra: AF40/2009

 

Slovenský názov:

Dôkaz prítomnosti ťažkých kovov v hubách za pomoci atómovej absorpčnej spektroskopie

Originálny názov:

Nachweis von schwermetallen in pilzen mit hilfe der atomabsorptionsspektroskopie

Krajina:

Rakúsko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

C, VIDEO PAL-UMATIC

Minutáž:

14

Rok:

1989

Anotácia:

Atómová absorpčná spektroskopia je veľmi často používanou analytickou metódou na dokázanie prítomnosti stopového množstva ťažkých kovov biologickom materiále. Na príklade voľne rastúcich jedlých húb, ktoré pre svoju schopnosť kumulácie slúžia ako bioindikátory záťaže životného prostredia, je divák oboznámený s prípravou vzoriek a s analytickou metódou. Na záver sú uvedené výsledky merania obsahu olova a kadmia v hubách a príslušných pôdnych vzorkách z rôzne zaťažených oblastí. „1989“ - Veľká cena festivalu –MAGNA MATER – cena vlády SR    

Tématika: 13 Signatúra: AF 3/1989

 

Slovenský názov:

Dolu Váhom

Originálny názov:

dolu váhom

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

2000

Anotácia:

Náučno-populárny dokument o povodí Váhu, o prírode jeho okolia, ľudských sídlach, priemysle a životnom prostredí. Spoznávaním rieky sa divák obohacuje s históriou a súčasnosťou okolitej krajiny, pestrým bohatstvom rastlín a živočíchov.    

Tématika: 6, 13, 14, 66, 67, 76, 83 Signatúra: AF 20/2001

 

Slovenský názov:

Doma vypestovaná revolúcia

Originálny názov:

Homegrown revolution

Krajina:

USA

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

16

Rok:

2008

Anotácia:

Doma vypestovaná revolúcia je krátky úvod k projektu dopestovania a výroby domácich produktov. Nazýva sa tiež novou revolúciou v mestskej udržateľnosti. Rodina Dervaesovcov už viac ako 20 rokov premieňa svoj domov na mestskú gazdovskú usadlosť. Rodina nazvala tento projekt "Cesta k slobode" a chce ním ukázať, že zmena je možná-krok za krokom. Vo svojej záhrade s plochou 400 m štvorcových dopestujú ročne 2 700 kg bio-plodín. Vracajú sa k mnohým zvykom z minulosti a využívajú slnečnú energiu a bio-palivá, aby zanechali po sebe čo najmenej stôp. Film sleduje kroky človeka a jeho rodiny na ceste zmeniť svoj svet.     

Tématika: Poľnohospodárstvo, pestovanie, rastlinstvo, záhradkárčenie, udržateľný rozvoj, bio-palivá, bio-plodiny Signatúra: AF37/2010

 

Slovenský názov:

Dopad hnojenia na životné prostredie

Originálny názov:

FERT LIZERS EFFECTS ON POPULATION AND ENVIRONMENT

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1996

Anotácia:

Používanie priemyselných hnojív je nevyhnutné aj v sýrskom poľnohospodárstve. Je však potrebné používať a odborne aplikovať len nevyhnutne potrebné množstvá, aby sa zamedzilo nežiadúcim vplyvom týchto hnojív na životné prostredie.    

Tématika: 8, 24, 54, 83 Signatúra: AF 36/1997

 

Slovenský názov:

Dotácie EÚ poľnohospodárom

Originálny názov:

Reiche Bauern

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

8

Rok:

2007

Anotácia:

Príspevky EÚ vyvolávajú pochybnosti - robia bohatých roľníkov ešte bohatšími a dotácie smerujú k vidieckej šľachte a do priemyselných podnikov.    

Tématika: Európska únia, poľnohospodárstvo, rezort poľnohospodárstva, ekonomika, Signatúra: AF43/2008 AF43/2008a

 

Slovenský názov:

Drevo - zdroj energie

Originálny názov:

Energieträger Holz

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1999

Anotácia:

Film mapuje fascinujúce obrazy pestovania lesa až po získavanie energie z dreva. Ukazuje na konkrétnych príkladoch mnohorakosť energetického využívania dreva. Drevári a energetici využívajú výlučne zvyšky dreva, ktoré dodávajú do najnovších malých súkromných obchodov, ale aj do inovovaných veľkokapacitných podnikov. Ide tak o účelné využívanie lesa. Už dnes realizované projekty príkladne objasňujú široké spektrum energetického fvyužívania dreva v oblasti výroby tepla a elektrickej energie.     

Tématika: 38 Signatúra: AF 16/2000

 

Slovenský názov:

Dub – kráľ lesa

Originálny názov:

Die Eiche – Königin des Waldes

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

43

Rok:

2004

Anotácia:

Mohutný storočný dub nás vedie putovaním v čase. Od mystických zvykov Keltov a Teutonov, kde dub bol svätý strom, až po kresťanstvo Karola Veľkého. Od dobrodružstiev, ktoré umožnili duby, ako loď sa plaví časom, kedy si romantici a revolucionári vybrali dub za svoj symbol slobody. Dokument zobrazuje dub nielen z kultúrno-historického hľadiska, ale aj ako bohatý a fascinujúci biotop s viac ako 500 druhmi hmyzu žijúcimi s dubom a z neho.     

Tématika: 13, 38, 60, 67 Signatúra: AF 28/2004

 

Slovenský názov:

Dubový les

Originálny názov:

Wood frok the Tress – The Oak

Krajina:

Írsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

29

Rok:

2000

Anotácia:

Drevo z duba predstavuje významnú surovinu, ktorú človek využíva na mnohoraký spôsob.    

Tématika: 38, 67, 71 Signatúra: AF 35/2001

 

Slovenský názov:

Dunajské zákutia - Odvekí lovci

Originálny názov:

Dunajské zákutia - Odvekí lovci

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

15

Rok:

1994

Anotácia:

O živote kormoránov veľkých, ktorí sa vracajú do našej prírody v okolí Dunaja.    

Tématika: 76, 77 Signatúra: AF 10/1995

 

Slovenský názov:

Dunajské zákutia - V nespútanej prírode

Originálny názov:

Dunajské zákutia - V nespútanej prírode

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

U-MATIC L

Minutáž:

24

Rok:

1994

Anotácia:

Film o živočíchoch - najmä vtákoch v delte Dunaja.    

Tématika: 76, 77 Signatúra: AF 11/1995

 

Slovenský názov:

Dunajské zákutia - V ramenách starej rieky

Originálny názov:

Dunajské zákutia - V ramenách starej rieky

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

15

Rok:

1994

Anotácia:

Dokumentárny film o faune ramien Dunaja.    

Tématika: 76 Signatúra: AF 12/1995, a

 

Slovenský názov:

Dvanásť kameňov

Originálny názov:

Twelve Stones

Krajina:

USA

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

22

Rok:

2008

Anotácia:

Film, plný asociatívnych obrazov od renomovaného režiséra Sandy Smolana, ktorý dikumentuje pozoruhodnú premenu skupiny negramotných žien v južnom Nepále . Ich cesta z biedy bola vedená organizáciou medzinár. pomoci Heifner International, ktorá poskytuje pomoc vo forme darovaných živých zvierat a tie sú využívané ako prostriedok pre dlhodobé živobytie chodobných.    

Tématika: Južný Nepál, demografia, sociológia, bieda, potraviny, životné prostredie Signatúra: AF16/2009

 

Slovenský názov:

Dvojlíniový hybrid ryže

Originálny názov:

TWO-LINE HYBRID RICE

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

UNATIC

Minutáž:

20

Rok:

1995

Anotácia:

Vyvinuli sterilnú líniu ryže pomocou využitia divokých neplodných ryžových rastlín a úspešne skompletizovali trojlíniový systém pomocou tejto sterilnej línie a dvoch ďalších línií. Produkcia ryže sa tak zvýšila o 20%.    

Tématika: 7, 11, 21, 60 Signatúra: AF 4/1996

 

Slovenský názov:

Džemo, koza a brucelóza

Originálny názov:

Džemo, koza i bruceloza

Krajina:

Bosna a Hercegovina

Jazyk:

bosn.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

19

Rok:

2009

Anotácia:

Brucelóza je veľmi nebezpečná choroba, ktorá postihuje ovce, kozy a iné zvieratá. Prenáša sa aj na ľudí a navyše je veľmi ťažko liečiteľná. Vo svete sa ňou denne nakazí až 500-tis. ľudí. Až do roku 2004 sa v Bosne a Hercegovine brucelóza výraznejšie nevyskytovala. No s nekontrolovaným dovozom živého dobytka, ktorý začal práve v tomto roku, sa v krajine stala brucelóza veľmi rozšírená. V r.2007 sa ňou nakazilo 500 ľudí a v prvej polovici r. 2008 bolo usmrtených až 12 500 oviec. Vtedy brucelóza dosahovala rozmery epidémie.     

Tématika: Bosna a Hercegovina, hospodárske zvieratá, ovce, kozy, choroby, brucelóza, demografia, epidémia Signatúra: AF17/2009

 

Slovenský názov:

Efektívne využitie času

Originálny názov:

DAIRYING IN DOUBLE TIME

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1996

Anotácia:

Vplyv času na ziskovosť je významným ekonomickým faktorom, ktorý nie každý dokáže využiť vo svoj prospech. Najmä v chove hovädzieho dobytka rozhoduje o efektívnosti výroby.    

Tématika: 14, 25, 71, 82 Signatúra: AF 4/1997

 

Slovenský názov:

Ekologické pestovanie olív Stredomorí

Originálny názov:

ORGANIC OLIVES IN THE MEDITERRANEAN BASIN

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

29

Rok:

2002

Anotácia:

Pestovanie olivovníkov v starobylej oblasti Stredomoria je známe od počiatku dejín človeka a je bežné aj dnes. Dnešní spotrebitelia vyžadujú ekologicky nezávadné olivy a spracovaný olej. Videosnímka popisuje, ako je možné pestovať olivy na plantážach v Izraeli bez používania pesticídov a umelých hnojív. Len za pomoci integrovanej regulácie škodcov a prírodného hnojiva, aby sa vyprodukovali požadované ekologicky nezávadné olivy a olej.    

Tématika: 8, 13, 44, 49, 60, 70 Signatúra: AF 17/2003

 

Slovenský názov:

Ekologické poľnohospodárstvo - obrábanie pôdy

Originálny názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2009

Anotácia:

Film má cyklickú štruktúru a venuje sa 3 zákl. problémom organickej poľnohosp. výroby: obnova a obohacovanie porastu pasienkov a lúčin, aby sa zvýšila výnosnosť úrody zabezpečená lepším botanickým zložením; pestovateľské opatrenia na odburiňovanie strnísk s cieľom znížiť množstvo semien buriny v pôde; vhodné pestovanie niektorých druhov rastlín počas vegetačného obdobia. Film sa tiež zaoberá špeciálnymi zariadeniami na sejacie práce, vyrovnávajúcim pluhom na plytkú orbu, rotačným kypričom či sústavou strojov na siatie a obrábanie koreňovej zeleniny v tvarovaných záhonoch.    

Tématika: Poľnohospodárstvo, pôda, pasienky, lúky, obhospodarovanie, pestovanie rastlín, buriny, mechanizmy, stroje Signatúra: AF11/2010

 

Strana 7 z 39
  

Doplnkové informácie