Slovenský názov:

Ekologické poľnohospodárstvo - obrábanie pôdy

Anglický názov:

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Film má cyklickú štruktúru a venuje sa 3 zákl. problémom organickej poľnohosp. výroby: obnova a obohacovanie porastu pasienkov a lúčin, aby sa zvýšila výnosnosť úrody zabezpečená lepším botanickým zložením; pestovateľské opatrenia na odburiňovanie strnísk s cieľom znížiť množstvo semien buriny v pôde; vhodné pestovanie niektorých druhov rastlín počas vegetačného obdobia. Film sa tiež zaoberá špeciálnymi zariadeniami na sejacie práce, vyrovnávajúcim pluhom na plytkú orbu, rotačným kypričom či sústavou strojov na siatie a obrábanie koreňovej zeleniny v tvarovaných záhonoch.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie