Slovenský názov:

Ekologické pestovanie olív Stredomorí

Anglický názov:

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Pestovanie olivovníkov v starobylej oblasti Stredomoria je známe od počiatku dejín človeka a je bežné aj dnes. Dnešní spotrebitelia vyžadujú ekologicky nezávadné olivy a spracovaný olej. Videosnímka popisuje, ako je možné pestovať olivy na plantážach v Izraeli bez používania pesticídov a umelých hnojív. Len za pomoci integrovanej regulácie škodcov a prírodného hnojiva, aby sa vyprodukovali požadované ekologicky nezávadné olivy a olej.    

Anotácia EN:

Growing of olive trees in the ancient Mediterranean Basin in known since early human history and still is very common. Consumers require today organic table olives and processed oil. The video production describes how olive plantation in Israel can be grown without the use of pesticides and fertilizers, applying Integrated Pest management, and compost manure to achieve the desired organic table olive and oil.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie