Slovenský názov:

Efektívne využitie času

Anglický názov:

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1996

Anotácia:

Vplyv času na ziskovosť je významným ekonomickým faktorom, ktorý nie každý dokáže využiť vo svoj prospech. Najmä v chove hovädzieho dobytka rozhoduje o efektívnosti výroby.    

Anotácia EN:

The influence of time on profitability is an important economic factor but not anybody is able to use it to his own benefit. It decides in favour of production efficiency particularly in cattle breeding.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie