Slovenský názov:

Cesta v kalnej vode

Anglický názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Bola raz jedna bažina uprostred veľkého močiara neďaleko rovníka. Akýsi malý raj, kde sa zdalo, že život ubieha v perfektnom súlade. Toto miesto si zvolili za svoje obydlie zvláštni a zriedkaví obyvatelia: vtáci, ako žiadni iní. Akási svätyňa pre mimoriadne druhy. Jedného dňa tam prišiel po jedinej možnej ceste – u neba, akýsi nevídaný cicavec aj so svojimi súpútnikmi. Tiež zvláštny druh, zhodou okolností vedec. Hoci nebol ani ryba ani žaba, usídlil sa v akomsi dome na vode, ktorý sa stal čoskoro plávajúcim laboratóriom, na dosah od množstva predátorov, ktorí boli zvedaví a zaujímali sa o tohto votrelca... Na čele tejto malej skupiny je Daniel Guiral, výskumník z Výskumného ústavu pre rozvoj, špecialista na vodnú ekológiu. Už roky bol zvedavý na túto bažinu, ponad ktorú mohol len preletieť. Teraz chce odhaliť stratégiu obyvateľov tohto malého raja, ktorý sa čoskoro ukázal ako vesmír riadený vo veľmi jemnej rovnováhe, spočívajúcej na zákonoch neuveriteľnej vynaliezavosti.    

Anotácia EN:

Once upon a time there was a moor in the middle of large moors close to equator. Small Eden before with life in perfect harmony. This place was chosen to be dwelled by special and rare inhabitants: birds very special. Special place of special species. One day through the only way possible – from the sky – a strange mammal came with his co travellers. Also a special species, by chance – a scientist. No fish no grog, he dwelled in house next to water that soon became a floating laboratory close to many predators who were curious and interested in him. This small group was headed by Daniel Guiral, researcher from the Research Institute for Development, specialist in water ecology. For years he was interested to see this small paradise that proved later to be very soft balance based on laws of unbelievable inventiveness.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie