Slovenský názov:

Choroby a škodcovia bavlníka - integrovaná ochrana

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Umatic-L

Minutáž:

Rok:

1995

Anotácia:

Populárno-vedecký film poukazuje na rôzne druhy hmyzu, pavúkovcov a roztočov, ktoré ohrozujú porasty bavlníka, ktorý sa v Španielsku pestuje na ploche 75 tisíc ha. Snímka oboznamuje s ich spôsobom života, ekologickými nárokmi a upozorňuje na ich prirodzených nepriateľov. Tých je možné využiť v biologickom boji proti škodcom, čo je často vhodnejšie, ako použitie chemických preparátov.    

Anotácia EN:

The popular scientific film depicts various species of insects, spiders and a carina being harmful to cotton plants, which are grown in Spain covering the area of 75 thousand hectare. The film shows their life style, ecological requirements and natural enemies. They can be used in the biological fight against the harmful insects which is often more appropriate than the use of chemicals.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie