Slovenský názov:

Cepy

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

Rok:

1997

Anotácia:

Kastílska dedina Kantalechos nachádzajúca sa v španielskej Segovijskej nížine je známa vidieckou výrobou pluhov, no najmä zvláštneho druhu cepov, ktoré ťahajú kone.    

Anotácia EN:

The Castilian village Kantalechos situated in the Spanish Segovia Lowland became famous for the country plough manufacture but particularly for the special kind of flail dragged by horses.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie