Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 41 - 43 z 43

Slovenský názov:

Zrkadlenie v lese

Originálny názov:

Miracle in the forest

Krajina:

Taliansko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Nie je v Katalógu Agrofilmu, nemá abstrakt.    

Tématika: 38 Signatúra: AF/2002

 

Slovenský názov:

Zrodená v lone vulkánu

Originálny názov:

Zrodená v lone vulkánu

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

30

Rok:

1998

Anotácia:

Poľana - najvyššie sopečné pohorie na Slovensku so zachovalými pralesovitými spoločenstvami, vzácnym rastlinstvom, so zachovalou zeleňou okolo lazníckych osád. Vzhľadom na mimoriadne hodnoty tohoto územia bola zaradená do siete biosférických rezervácií UNESCO.    

Tématika: 66, 83 Signatúra: AF 7/1999

 

Slovenský názov:

Zvieratá v meste

Originálny názov:

Zvieratá v meste

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

22

Rok:

2000

Anotácia:

Prírodovedný dokument, ktorý sa zaoberá problematikou adaptability niektorých druhov živočíchov na ľudské sídla.    

Tématika: 29, 67 Signatúra: AF 36/2001

 

Strana 3 z 3
  

Doplnkové informácie