Slovenský názov:

Zvieratá v meste

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

Rok:

2000

Anotácia:

Prírodovedný dokument, ktorý sa zaoberá problematikou adaptability niektorých druhov živočíchov na ľudské sídla.    

Anotácia EN:

The natural scientific documentary dealing with issues concerning the adaptability of some animals to human settlements.     

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie