Slovenský názov:

Zrodená v lone vulkánu

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1998

Anotácia:

Poľana - najvyššie sopečné pohorie na Slovensku so zachovalými pralesovitými spoločenstvami, vzácnym rastlinstvom, so zachovalou zeleňou okolo lazníckych osád. Vzhľadom na mimoriadne hodnoty tohoto územia bola zaradená do siete biosférických rezervácií UNESCO.    

Anotácia EN:

Polana – the highest volcanic mountain range in Slovakia with well preserved primeval forest communities, rare vegetation, well preserved green around high mountain settlements. In view of the exceptional values of this territory, it was integrated into the net of biospheres reservations of UNESCO.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie