Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Results 1 - 20 of 778

Slovenský názov:

100 rokov krúžkovania vtákov v Maďarsku

Originálny názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2009

Anotácia:

Sťahovanie vtákov, jeden z najpozoruhodnejších prírodných javov, ľudí vždy priťahoval. V histórii ľudstva bolo zaznamenaných niekoľko pozorovaní sťahovania vtákov, ale zachovali sa často chybní závery. Niektorí verili, že na jeseň sa kukučky menia na krahulcov a trasoritky zase na drozdov. Iní boli presvedčení, že vtáci trávia zimu na mesiaci. Kam zmiznú sťahovaví vtáci na jese§, aby sa na jar opäť rovnako rýchlo objavili? Maďarsko ako jedna z prvých krajín na svete začala s krúžkovaním vtákov. Bolo to v r. 1908.    

Tématika: Maďarsko, vtáctvo, sťahovanie, životné podmienky, výskyt, demografia Signatúra: AF33/2010

 

Slovenský názov:

3000 míľ proti prúdu

Originálny názov:

3000 Meilen gegen den strom

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

44

Rok:

2002

Anotácia:

Pred 15 rokmi všetky národy žijúce pozdĺž Rýna prijali jedinečnú rezolúciu na ochranu životného prostredia: vyhynuté lososy by mali byť vrátené naspäť do špinavej rieky. Sen, ktorý sa vtedy zdal nemožný, sa stal skutočnosťou – prvé rýnske lososy sa vrátili. Film ukazuje, ako sa rýnsky losos mohol vrátiť späť a sleduje dobrodružnú cestu lososov z Grónska do ústia Rýnu, z Rotterdamu na miesto ich trenia v rieke Sieg v Nemecku a Francúzsku.     

Tématika: 13, 20, 42, 63, 76 Signatúra: AF 12/2003

 

Slovenský názov:

A bude svetlo

Originálny názov:

Krajina:

Srbsko

Jazyk:

srbská

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

23

Rok:

2008

Anotácia:

Na opustenom mieste žije jedna rodina. Oblasť pripomína raj zaplavený slnkom.    

Tématika: Srbsko, demografia, sociológia, životné prostredie Signatúra: AF16/2010

 

Slovenský názov:

A čo na to dážďovníky?

Originálny názov:

A co na to rorýci?

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2010

Anotácia:

Ako zatepľovanie domov pripravilo o podnájom navrátilca z Afriky - dážďovníka.    

Tématika: Česká republika, sťahovavý vták, hniezdenie, ochrana, náhrada hniezda, úhyn Signatúra: AF48/2010

 

Slovenský názov:

Adress: Nový koncept kontroly stredomorských ovocných mušiek

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

12

Rok:

2009

Anotácia:

Univerzita Universidad Politécnica de Valencia venovala v posledných desitaich rokoch značnú časť svojich výskumných prostriedkov na vývoj takého riešenia kontroly ovocných mušiek, ktorý by bol šetrný k životnému prostrediu. Výsledkom je produkt ADRESS. V súčasnosti ho v Európe a na strednom východe komerčne sprostredkúva spoločnosť Syngenta. Film oboznamuje s týmto systémom.    

Tématika: Životné prostredie, Stredomorie, ovocinárstvo, mušky, výskum, vývoj, Signatúra: AF10/2009AF10/2009a

 

Slovenský názov:

Afar – zásobáreň vody na Taiwane

Originálny názov:

WATER, WATER FROM AFAR – WATER CONSERVANCY IN TAIWAN

Krajina:

Taiwan

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

2000

Anotácia:

Voda má pre subtropický ostrov Taiwan rozhodujúci význam. Možno povedať, že do istej miery voda ovplyvňuje život každého Taiwanca. Na ostrove takmer denne prší a v lete sa ešte pridružujú tajfúny s prívalovými dažďami. Základnou potravinou na ostrove je ryža, ktorá rastie na vodných poliach a počas celého svojho rastu musí byť bohato zásobovaná vodou. Keďže ostrov rozdeľuje vysoké pohorie, dážď padá na náveterné svahy a údolia na druhej strane pohoria majú vody nedostatok. Preto je nevyhnutné budovať vodné rezervoáre, vďaka ktorým sa voda rozdeľuje do viacerých regiónov. Stavby vodných diel majú na ostrove tradíciu a v priebehu niekoľkých storočí preukázali múdrosť prepojenia čínskej tradície a modernej technológie.    

Tématika: 11, 13, 53, 56, 60, 71, 76, 83 Signatúra: AF 12/2001

 

Slovenský názov:

AIDS: Epidémia vidiek

Originálny názov:

AIDS: A RURAL EPIDEMIC

Krajina:

FAO

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

11

Rok:

2002

Anotácia:

Smrteľný dopad ochorenia AIDS poškodil poľnohospodársky sektor v krajinách ako je Keňa. Táto videosnímka odhaľuje, ako sa rozširuje táto choroba 21. storočia a dokumentuje desaťročia sociálneho a hospodárskeho rozvoja.    

Tématika: 1, 22, 54 Signatúra: AF 5/2003a

 

Slovenský názov:

Aj také je Slovensko

Originálny názov:

Aj také je Slovensko

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

43

Rok:

1994

Anotácia:

Dokumentárny film o histórii a súčasnosti jednotlivých vodných diel postavených na slovenských riekach.    

Tématika: 76 Signatúra: AF 1/1995

 

Slovenský názov:

Akcia v džungli

Originálny názov:

Einsatz im Dschungel

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

44

Rok:

2007

Anotácia:

Dažďový prales Guayany v južnej Amerike. Cysoko v korunách stromov existuje neznámy, takmer nedosiahnuteľný život plný svetla a cudzorodých živočíchov jedinečnej flóry a fauny. Spolky a konkurencia medzi jednotlivými druhmi sú často neznáme. Jedno je však isté: Tento živý priestor stojí pred nečakanými zmenami. Pretože sa javí, že jedna skupina rastlín vyhráva boj o svetlo. Liany ovládajú dažďový prales stále viac. Vplyv tejto zmeny na svetovú klímu môžeme dnes iba odhadovať. Dr. Jörg Salzer z univerzity v Ulme sa vydal po stopách tohto fenoménu.    

Tématika: Lesné hospodárstvo, lesy, Latinská Amerika, živočíchy, divá zver, rastlinstvo, biodiverzita, klíma, ekológia, biotypy Signatúra: AF45/2008 AF45/2008a

 

Slovenský názov:

Ako bača na mesiaci

Originálny názov:

COMME UN BERGER SUR LA LUNE

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1988

Anotácia:

Film nám hovorí o rozličných výhodách a nevýhodách chovu rôznych druhov zvierat v horách.    

Tématika: 46, 48, 50, 82 Signatúra: AF 1/1990

 

Slovenský názov:

Ako chce Nórsko zachrániť konzumné ryby

Originálny názov:

Fischerei 2: Wie Norwegen die Speisefische retten will

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

6

Rok:

2004

Anotácia:

V polovici deväťdesiatych rokov volali viacerí rybári morskému biológovi Jan Helge Fossovi. Hovorili, že majú obavy z aktivít rybárov s vlečnými sieťami pri Nórskom pobreží. V reportážach (Raj v hlbokom mori a Pustošenie na morskom dne) film poukazuje na to, ako vlečné siete ničia všetko, čo im príde do cesty. Mnohé koralové útesy potrebovali tisícročia, aby vyrástli do dnešnej výšky. Za niekoľko sekúnd sú ale zničené. Európska Komisia pripustila prednedávnom zvláštny kompromis: 200 míľová ochranná zóna sa zmenší na 100 míľ a otvorí sa európskym rybárskym flotilám. „Toto rozhodnutie je veľmi dramatické pre životný priestor pod vodou a rovnako aj pre stav rýb v hlbokom mori“, kritizuje morský biológ Stefan Lutter z Worldwide Fund for Nature (WWF). „WWF požaduje preto od Európskej Komisie okamžité vyhlásenie takýchto oblastí za chránené morské územia a žiada oslobodiť ich od škodlivých rybárskych praktík.“     

Tématika: 56, 63, 71, 76, 83 Signatúra: AF 40/2004

 

Slovenský názov:

Ako vychovať včeliu kráľovnú

Originálny názov:

Wychów mater psczelich

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

18

Rok:

1994

Anotácia:

Náučný film o chove včelej kráľovnej s presným pracovným popisom, termínovníkom a prípravou klietky na transport k zákazníkovi.    

Tématika: 73 Signatúra: AF 42/1995, a

 

Slovenský názov:

Ako zakúriť biomasou

Originálny názov:

Energie pro 21. století: Jak zatopit s biomasou

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

V širokom prehľade českých, ale predovšetkým zahraničných príkladov, film približuje rôzne typy kotlov a ďalšieho technického zariadenia, ktoré sa vyrábajú inde, ale aj v ČR na spaľovanie biomasy - slamy, drevených štiepkov alebo brikiet. Film oboznamuje aj s technikou výroby bioplynu z odpadových poľnohospodárskych hmôt, ktorý potom slúžia v kogeneračných jednotkách na súbežnú výrobu tepla aj elektriny.Vo výskume aj v praxi dokumentuje procesy splyňovania biomasy    

Tématika: 7, 10, 38, 52, 60 Signatúra: AF 28/2001

 

Slovenský názov:

Aleje ako súčasť našej krajiny

Originálny názov:

Aleje jako součást naší krajiny

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

čes..

Typ filmu:

DVD VHS

Minutáž:

28

Rok:

Anotácia:

Aleje a stromoradie vysádzali naši predkovia z rôznych dôvodov. Prečo ľudia vkladali toľko energie do nich a sú dnes užitočné? Porozprávame sa o tom so sprievodcom V. Cilkom pri prechádzke krajinou. Cestou sa stretneme s fotografkou H. Rysovou, so záhr. architektami M. Veličkovou a P. Veličkom a ekológom J. Klimešim, ktorí tvoria monumentálne chodby zo stromov, kvôli ktorým stojí za to zdvihnúť hlavu k nebu.    

Tématika: Česko, agroturistika, turistický ruch, záhradkárstvo, záhr. architektúra, okrasné rastliny, životné prostredie Signatúra: AF22/2008 AF22/2008a

 

Slovenský názov:

Alica v krajine švábov

Originálny názov:

Alece au pays des cafards

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2006

Anotácia:

Šváb je povestný svojou mimoriadnou odolnosťou. Hovorí sa, že by mohol prežiť aj atómovú vojnu, a preto sa stáva pokusným králikom výskumníkov na celom svete. Pod označením „Návnada“ urobili francúzski, belgickí a švajčiarski vedci podivuhodný pokus: nasadili do skupiny švábov robotizovanú repliku švába, aby pozorovali spolužitie skutočného a falošného hmyzu. Prototyp Alica, šváb zuhotovený na „Université libre de Bruxelles“, prekrstený na „InsBot“, chemicky pripravený z feromónov, je zavedený medzi skutočných švábov. Výsledok je pozoruhodný. Dobrodružstvo na spôsob science-fiction otvára prekvapujúce perspektívy do budúcnosti.    

Tématika: 16, 23, 70 Signatúra: AF 45/2007

 

Slovenský názov:

Alternatíva pre život

Originálny názov:

Alternativa pro život

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

20

Rok:

1991

Anotácia:

Videozáznam o produkcii potravín v Čechách s ukážkou biologického hospodárenia v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku    

Tématika: 4, 56 Signatúra: AF 1/1993

 

Slovenský názov:

Alternatívne poľnohospodárstvo

Originálny názov:

Alternatívne poľnohospodárstvo

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

1991

Anotácia:

Stav polí devastovaný veľkoplošnými, mechanizovanými a chemizovanými postupmi v poľnohospodárskej výrobe je neúnosný. Jedinou cestou je návrat k ekologicky šetrnému spôsobu hospodárenia.    

Tématika: 4, 13, 58, 60 Signatúra: AF 2/1993

 

Slovenský názov:

Americké lesy

Originálny názov:

AMERICA´S FORESTES

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

23

Rok:

1993

Anotácia:

V amerických dejinách mali lesy významnú úlohu. Lesná krajina sa však veľmi zmenila a verejnosť sa teraz zaujíma o stromy, vodu a divokú zver. Tento videoprogram je historickou perspektívou na jeden z našich najväčších zdrojov, lesy Spojených štátov, na ich revitalizáciu a obnovu.    

Tématika: 38 Signatúra: AF 1/1994

 

Slovenský názov:

Ani kvapka zadarmo

Originálny názov:

No drop to drink

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

23

Rok:

2006

Anotácia:

Autor snímky oboznamuje s nedostatkom vody v Jordánsku, Egypte a Palestíne. V Jordánskej dedine Damiya sa obyvatelia rozhodli svoj problém riešiť a zistili, že najväčší háčik je v komunikácii. V Egypte režisér Wessels zdikumentoval najchudibnejší región Beni Suef. Okrem iného poukázal aj na sútok odpadových a prírodných vôd a problematické zavlažovanie. Najzaujímavejším však bol palestínsky inovátor Mustafa v meste Maithalun, ktorý nezostal len pri diskutovaní o probléme, ale pustil sa do jeho riešenia-vypracoval inovačný projekt na využívanie miestnej nížiny na získanie vody.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, sociológia, demografia, Blízky východ Signatúra: AF52/2008 AF52/2008a

 

Slovenský názov:

Áno, farmár môže

Originálny názov:

YES, THE FARMER CAN

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

C, VHS

Minutáž:

27

Rok:

1991

Anotácia:

Môžu farmári konkurovať svojou výrobou veľkým podnikom a podnikom zo zahraničia? Áno, ak budú uplatňovať vo výrobe know-how a výsledky vedeckého výskumu. „1992“ - Veľká cena festivalu – MAGNA MATER - cena vlády SR    

Tématika: 19, 58 Signatúra: AF 1/1992

 

Page 1 of 39
  

Additional information