Slovenský názov:

AIDS: Epidémia vidiek

Anglický názov:

Krajina:

FAO

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

2002

Anotácia:

Smrteľný dopad ochorenia AIDS poškodil poľnohospodársky sektor v krajinách ako je Keňa. Táto videosnímka odhaľuje, ako sa rozširuje táto choroba 21. storočia a dokumentuje desaťročia sociálneho a hospodárskeho rozvoja.    

Anotácia EN:

The deadly impact of AIDS has devastated the agricultural sector of countries like Kenya. This video explores the way this 21st century plague is unravelling, decades of social and economic development.    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information