Slovenský názov:

Adress: Nový koncept kontroly stredomorských ovocných mušiek

Anglický názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Univerzita Universidad Politécnica de Valencia venovala v posledných desitaich rokoch značnú časť svojich výskumných prostriedkov na vývoj takého riešenia kontroly ovocných mušiek, ktorý by bol šetrný k životnému prostrediu. Výsledkom je produkt ADRESS. V súčasnosti ho v Európe a na strednom východe komerčne sprostredkúva spoločnosť Syngenta. Film oboznamuje s týmto systémom.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information