Slovenský názov:

Alternatívne poľnohospodárstvo

Anglický názov:

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

Rok:

1991

Anotácia:

Stav polí devastovaný veľkoplošnými, mechanizovanými a chemizovanými postupmi v poľnohospodárskej výrobe je neúnosný. Jedinou cestou je návrat k ekologicky šetrnému spôsobu hospodárenia.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Print

Additional information