Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 261 - 280 z 778

Slovenský názov:

Lovci lastúrnikov

Originálny názov:

los perceberos

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

2000

Anotácia:

Astúrske pobrežie a jeho skalné výbežky sice Capo de Piňas (Skalnom myse) sice sťažujú navigáciu a rybárske aktivity, sú však bohaté na rôzne druhy kôrovcov (Crustacea). Sezóna ich lovu sa tu začína v prvých októbrových dňoch a trvá do 30. apríla. Lovci musia počas odlivu pracovať čo najrýchlejšie, majú na to hodinu, maximálne dve. Keď majú šťastie, nazbierajú za jeden odliv až 80 kg kôrovcov. Tie sa považujú za delikatesu. Ceny za ne sa pohybujú od 3 000 po 10 000 pesiet.    

Tématika: 63, 68, 71, 76 Signatúra: AF 4/2001

 

Slovenský názov:

Ľudia v horách

Originálny názov:

PEOPLE WHO CHALLENGE MOUNTAINS

Krajina:

Albánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Minutáž:

Rok:

Anotácia:

Tento dokumentárny film ukazuje život obyvateľov horskej dediny Bence v južnej časti Albánska v období dvanástich rokov demokracie. Mnohé dediny v Allbánsku boli opustené a stále sú. Ich obyvatelia sa presúvali do miest, kde čelili problémom s bývaním a stravou. Niektorí emigrovali do zahraničia.    

Tématika: 3, 67 Signatúra: AF 36/2002

 

Slovenský názov:

Lužné lesy nad sútokom

Originálny názov:

Lužní lesy nad soutokem

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1995

Anotácia:

Po stáročia sa spoluprácou človeka a prírody vytrácal jedinečný komplex lužných lesov na sútoku Dyje , Kyjovky a Moravy. Spája v sebe zdanlivé protiklady . krásu a pestrosť divočiny s intenzívnym hospodárskym využívaním. Do ekologickej rovnováhy tohto ekosystému však zasiahla regulácia rieky výstavbou novomlynských nádrží, ktoré ukončili pravidelné záplavy. Následný pokles hladiny podzemnej vody spôsobil vysychanie lužného lesa. Preto za posledných päť rokov tu robili lesníci rozsiahlu revitalizáciu, ktorej cieľom je vrátiť do lesa vodu a obnoviť tak pôvodnú druhovú rozmanitosť biotopu.    

Tématika: 13, 38, 41, 76 Signatúra: AF 13/1996

 

Slovenský názov:

Lužné lesy, riečne nivy a krasové mokrade

Originálny názov:

Lužní lesy, říční nivy a krasový mokřad

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

mini DV

Minutáž:

10

Rok:

2005

Anotácia:

Dokument o lužných lesoch, riečnych nivách a krasových mokradiach informujú o histórii, súčasnosti a budúcnosti týchto ekosystémov a poukazuje na dôležitosť ich ochrany.     

Tématika: 10, 13, 41, 76 Signatúra: AF 4/2006

 

Slovenský názov:

Lykožrút včera, dnes a zajtra

Originálny názov:

Kůrovec včera, dnes a zítra

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

2000

Anotácia:

Dokument v širších súvislostiach objasňuje vznik a následky kalamity lykožrúta, ktorá postihla šumavské lesy po víchrici v roku 1984. Premnoženie lykožrútov riešia správcovia Národného parku Šumava dodnes napriek tomu, že sa v posledných rokoch podarilo kalamitu výrazne utlmiť. Film nevyslovuje závery, len sa snaží o usporiadanie a priblíženie faktov.     

Tématika: 10, 13, 38, 70, 83 Signatúra: AF 18/2001

 

Slovenský názov:

Madam Fanta a jej boj proti klimatickým zmenám

Originálny názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

30

Rok:

2008

Anotácia:

S mobilným telefónom a mopedom rachotí madam Fanta po pšeničných poliach. Je na ceste do Bouloye, kde ju očakávajú dedinské ženy pred ich chatrčami. Žije tu asi 300 rodín, ktoré trpia následkami zmeny klímy. Niekoľko mesiacov nespadne ani kvapka dažďa a potom príde dážď s takou silou, že zoberie všetko so sebou. Celé osady sú zafúkané migrujúcimi dunami, málo úrodná pôda sa mení na piesok. Fanta, ako koordinátorka, sa stará o početné osady v regióne a sprostredkováva vedomosti o trvalom poľnohospodárstve, hospodárstve a rozvoji. Pod jej vedením sú budované nové zavlažovacie systémy a v púšti zakladané zeleninové záhrady. Cieľ madam Fanty: do desiatich rokov by mala byť púšť v okolí Dori premenená na kvitnúcu a úrodnú rajskú záhradu.     

Tématika: Životné prostredie, klimatické zmeny, chudoba, rozvojové krajiny, Afrika, demografia, poľnohospodárstvo, hospodárstvo, rozvoj, boj Signatúra: AF46/2010

 

Slovenský názov:

Makro- a mikrosvet komára Aedes aegypti

Originálny názov:

Le Macro et le Micro monde du Moustique Aedes aegypti

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2006

Anotácia:

Film má prispieť k lepšiemu poznaniu komára, ktorý každé leto znepríjemňuje život brazílskemu obyvateľstvu. Prostredníctvom obrazových sekvencií v reálnom čase nám predstavuje jeho životný cyklus. Pretože je nedostatok poznatkov o týchto komároch, je sťažená aj kontrola jeho prirodzeného rastu. Makro a mikro svet komára „Aedes aegypti“ sa skladá z reálnych a virtuálnych obrazov, ktoré popisujú cyklus komára. Sila audiovizuálnej reči je doplnená zvykovým sprievodom. Reálny obraz zachytáva transformáciu z nezrelých foriem (od vajíčka, cez larvu, kuklu), až po dospelého komára, a to v prirodzenom prostredí a mestskom prostredí. Virtuálny obraz bol vytvorený grafickým výpočtom, na základe skutočného obrazu, reprodukujúc detaily jeho pohybu, kopuláciu, reprodukciu, znášanie vajíčok, a to tak realisticky, akoby išlo o živý hmyz.    

Tématika: 23, 37 Signatúra: AF 59/2007

 

Slovenský názov:

Malí zabijaci

Originálny názov:

Abendeuer Wissen: Kleine Killer - Wettrüsten in Gewächshaus

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2009

Anotácia:

Hmyz a jeho larvy môžu spôsobiť obrovské hospodárske škody. Škodia rastlinám svojou žravosťou alebo chorobami, ktoré prenášajú. Niektoré druhy rastlín sa bránia týmto útokom a používajú ako zbrane aromatické alebo chuťové látky, alebo nimi lákajú pomocný hmyz. V boji proti malým zabijakom sa osvedčil aj užitočný hmyz. Iným druhom boja proti škodcom je šírenie sterilných samčekov hmyzu. Tieto sa síce môžu páriť, ale potomstvo nevznikne.    

Tématika: Živočíchy, hmyz, škodcovia, rastliny, choroby, boj proti škodcom, užitočný hmyz Signatúra: AF39/2009

 

Slovenský názov:

Maltské syry

Originálny názov:

The maltese cheeselet

Krajina:

Malta

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

28

Rok:

2000

Anotácia:

Ostrov Malta je známy nielen svojimi turistickými atrakciami, ale aj typickým maltským syrom. Vyrába sa z kozieho aj ovčieho mlieka a tvorí významnú položku potravy domácich obyvateľov. Film opisuje jeho tradičnú výrobu    

Tématika: 2, 46, 56, 67, 68, 71 Signatúra: AF 33/2001

 

Slovenský názov:

Marvi Hammer uvádza National Geografic World

Originálny názov:

Marvi Hämmer präsentiert National Geografic World

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

24

Rok:

2007

Anotácia:

Aké blízke sú v skutočnosti metódy správania sa ľudí a zvierat? Marviho 1. film je o šimpanzoch, ktoré používajú šikovné triky, aby sa dostali k potrave. Reportéri testovali inteligenciu šimpanzov v ZOO s banánmi zavesenými na streche. Či budú natoľko múdre, aby sa dostali k banánom? Aj malé morské korytnačky na pobreží Floridy v Marviho 2. reportáži, vedia ako na to - svojim inštiktom. Tieto korytnačky sú však ohrozené vyhynutím a ochrancovia sa snažia o ich zachovanie.    

Tématika: Živočíchy, divá zver, vodné hospodárstvo, voda, aquakultúra, biodiverzita, etológia, demografia Signatúra: AF41/2008 AF41/2008a

 

Slovenský názov:

Maštaľný chov kôz

Originálny názov:

Stájový chov koz

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1994

Anotácia:

Program oboznamuje so základnými plemenami kôz chovanými v Čechách i v Európe. Uvádza prípady veľkochovov, ošetrenia kôz, ich kŕmenie a spracovanie produktov.    

Tématika: 36, 50, 82 Signatúra: AF 34/1995

 

Slovenský názov:

Meatrix II: Odpor

Originálny názov:

THE MEATRIX II. REVOLTING

Krajina:

USA

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD 12

Minutáž:

12

Rok:

2006

Anotácia:

Program Sustainable Table propaguje hnutie za trvalo udržateľné potraviny, vzdeláva spotrebiteľov v otázkach, týkajúcich sa potravín a cez túto oblasť pracuje na budovaní komunity. Free Range ponúka vysoko kvalitné služby dizajnu a animácie v programe Flash spoločnostiam i organizáciam, ktorých víziou je viac než len premeniť svet na nákupné stredisko. V seriáli figurujú traja superhrdinovia – zvieratká z farmy: Leo – mladé prasiatko, ktoré sa snaží zistiť, či je tým „vyvoleným“, Chickity – operená bojovníčka za rodinné farmy a Morpheus – býk v čiernom kabáte, túžiaci po zelených pastvinách. Tri diely dokumentujú negatívne vplyvy veľkovýrobných technológií hospodárskych zvierat na ich pohodu, zdravotný stav a na kvalitu živočíšnych produktov.    

Tématika: 13, 16, 19, 56, 67, 82 Signatúra: AF 37/2007

 

Slovenský názov:

Medzinárodné služby pre získavanie poľnohospodárskych biotechnických aplikácií

Originálny názov:

INTERNATIONAL SERVISE FOR THE ACQUISITION OF AGRI-BIOTECH APPLICATIONS

Krajina:

Filipíny

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

13

Rok:

2006

Anotácia:

ISAAA alebo Medzinárodné služby pre získavanie poľnohospodárskych biotechnických aplikácií je nezisková organizácia, ktorá odovzdáva prínosy nových poľnohospodárskych biotechnológií chudobným v rozvojových krajinách. Kvôli tomu ISAAA si uchováva ako svoj cieľ podeliť sa o tieto silné technológie s tými, ktorí sú pripravení ich využiť a zároveň vytvoriť prostredie umožňujúce ich bezpečné používanie. Tento dokumentárny film prezentuje a stanovuje hodnotu partnerstiev medzi inštitúciami, medzi ľuďmi a medzi zainteresovanými tretími stranami a práve prostredníctvom týchto partnerstiev a spojení ISAAA pomáha poskytovať poľnohospodárom možné alternatívy na celom svete. Ale okrem poskytovania prípadných alternatív, ISAAA pomáha pri posilňovaní kvality ich životov. Predstavy, stratégie, programy a projekty ISAAA, neziskovej organizácie, ktorá odovzdáva prínosy nových poľnohospodárskych biotechnológií chudobným v rozvojových krajinách, sú stručne prezentované v 13 minútovom filme dokumentárneho formátu.    

Tématika: 7, 14, 22, 54, 67 Signatúra: AF 26/2007

 

Slovenský názov:

Mestá smogu

Originálny názov:

CITIES OF SMOF

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu Neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Počas posledných 100 rokov svet zažil taký obrovský rast, aký nezaznamenal v celej svojej histórii. Výroba sa zvýšila viac ako 13-násobne a tento obrovský krok je spojený s kapacitou využívania fosílnych palív – uhlia a ropy. V skoršej etape industrializácie boli komíny, otočné konzolové žeriavy a taviace pece presvedčivými symbolmi energie, optimizmu a peňazí. Za tento pokrok sa však musela zaplatiť vysoká cena. Počas 20. storočia milióny ľudí zomreli na rakovinu pľúc, choroby srdca a dýchacie ochorenia – kvôli znečisteniu ovzdušia vo veľkých mestách na celom svete.    

Tématika: 13, 14, 22, 43, 61, 83 Signatúra: AF 20/2007a

 

Slovenský názov:

Mestské poľnohospodárstvo

Originálny názov:

URBAN AGRICULTURE

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

23

Rok:

2001

Anotácia:

Videofilm je osobitne zaujímavý pre divákov, ktorí vedia menej o predmetnej problematike a potrebujú k nej úvod. Táto časť videoprogramu ukazuje rôzne formy mestského poľnohospodárstva, s ktorým sa môžeme stretnúť, a typy ľudí, ktorí sa v tejto oblasti angažujú. Tiež ukazuje potenciálny príspevok mestského poľnohospodárstva k podpore mestskej potravinovej bezpečnosti, miestneho hospodárskeho rozvoja a zmenšenie biedy, k udržateľnému manažmentu mestského životného prostredia a objasňuje možné zdravotné riziká a ohrozenie životného prostredia, ktoré sa spájajú s poľnohospodárstvom v meste.    

Tématika: 54, 56, 67, 83 Signatúra: AF 34/2002

 

Slovenský názov:

Mestské poľnohospodárstvo – Od uvedomenia k činu

Originálny názov:

Urban Agriculture – From awareness to action

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

2001

Anotácia:

Druhá časť videofilmu má názov Od uvedomenia k činu a uvádza dva príklady – jeden je z Dar es Sallamu a druhý z Cuenca v Ekvádore – hovorí o miestnych procesoch analyzovania stavu, politike, rozvoji, plánovaní a krokoch týkajúcich sa mestského poľnohospodárstva.    

Tématika: 37, 54, 56, 67 Signatúra: AF 34/2002

 

Slovenský názov:

Miešací kŕmny voz firmy SEKO

Originálny názov:

Míchací krmný vuz firmy SEKO

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

6

Rok:

1991

Anotácia:

Video ukazujúce použitie miešacieho kŕmneho voza SEKO v technologických linkách kŕmenia pre chov hovädzieho dobytka. Uvádzajú sa jednotlivé skupiny miešacieho kŕmneho voza, plnenie a miešanie viaczložkovej kŕmnej dávky.    

Tématika: 52 Signatúra: AF 6/1991

 

Slovenský názov:

Miliardy rokov do súčasnosti

Originálny názov:

Za miliardy let do nášej éry

Krajina:

Rusko

Jazyk:

rusky

Typ filmu:

DV-mini

Minutáž:

24

Rok:

2003

Anotácia:

Film rozpráva o Kronotskej rezervácii, ktorá sa nachádza na Kamčatke. Údolie gejzírov, kráter sopky Uzon, sú skutočné majstrovské diela vytvorené prírodou. Žiaľ, Kamčatka je veľmi vzdialená a iba málokto si môže dovoliť výlet do tejto úžasnej krajiny.    

Tématika: 2, 13, 62, 83 Signatúra: AF 17/2004a

 

Slovenský názov:

Mimikry

Originálny názov:

Liliputuan mimicry

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

29

Rok:

2007

Anotácia:

Zo všetkých vodných stvorení sú tie najmenšie najťažšie na filmovanie. Kvôli ich veľkosti a ich zázračnej schopnosti schovať sa, sú pre ľudské oko skoro neviditeľné. Jednou z taktík prežitia je napodobňovanie iného živočícha alebo prispôsobenie svojho vzhľadu prostrediu. Mimikry sú rozšírené v každom ekosystéme, pričom film oboznamuje s morskými mimikrami.    

Tématika: Ekológia, ekosystémy, vodné hospodárstvo, voda, živočíchy, životné prostredie, biodiverzita Signatúra: AF31/2008 AF31/2008a

 

Slovenský názov:

Mimozemšťania na Amazonke I.

Originálny názov:

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

45

Rok:

2009

Anotácia:

Hmyz (Homoptera-Rovnakokrídlovce) z čeľade membracidae je pre nás takmer neznámy. Tieto neotropické tŕňovky sú však pravdepodobne najudivujúcejšie tvory, aké kedy príroda namiešala. Niektorí ľudia ich považujú za miniatúrnych mimozemšťanov, iní za skutočné majstrovské diela biodiverzity. Či už sú rozmarom prírody alebo extrémnym prípadom mimikry, kvôli svojej pôsobivej prečnievajúcej prednej časti hlavy vyzerajú ako živé sochy. Pripomínajú čosi, čo vyšlo z nejakého sci-fi filmu, no pritom sú skutočné-hmatateľní obyvatelia korún stromov a rôznych vrstiev tropického dažďového pralesa. Keďže tento hmyz je neuveriteľne vzácny, nikdy nebol skúmaný, fotografovaný ani filmovaný-teda až doteraz. Terénne pozorovania v minulosti odhalili isté aspekty ich správania, no neexistujú stopy po žiadnom hĺbkovom výskume týchto tvorov. Tím filmu Mimozemšťania na Amazonke vyhľadal tento tajomný hmyz a vyrobil o nich vôbec prvý vedecký dokumentárny film, Skupina výskumníkov vybavená špičkovou zobrazovacou technikou sa vydala na expedíciu. V Ekvádore objavila nesmierne neobvyklé, videla doteraz nevidené.     

Tématika: Živočíchy, hmyz, prírodné podmienky, životné prostredie, Ekvádor, dažďový prales, veda, biológia, biodiverzita Signatúra: AF9/2010

 

Strana 14 z 39
  

Doplnkové informácie