Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 41 - 60 z 72

Slovenský názov:

Voľné ustajnenie na hlbokej podstielke

Originálny názov:

Freestall dairy barn with deep bedding layer

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

19

Rok:

2007

Anotácia:

Film rozpráva o moderných stajniach pre dojnice s hlbokou podstielkou. Zóny v maštali-časť pre oddych, pre kŕmenie, kŕmny priechod s kolískami, pre oddych teliat a mladých kráv, čakacia časť, dojáreň a nakoniec sklad mlieka. Film obsahuje množstvo informácií ku každej oblasti, vysvetľuje je konštrukciu a výhody pre zvieratá, ako aj pre personál. Sú vysvetlené výmeny hrubej podstielky vrstvou čistej slamy, tekutého prepúšťania hnojiva, rovnako ako aj vypúšťanie hnojiva na polia a pastviny.    

Tématika: Živočíšna výroba, technológie, poľnohosp. stavby, hovädtí dobytok, hnojivá, etológia, pohoda zvierat Signatúra: AF17/2008 AF17/2008a

 

Slovenský názov:

Vôňa chleba

Originálny názov:

el pan de escanda

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

32

Rok:

1999

Anotácia:

V astúrskom údolí Huerna, patriacom pod mestskú radu v Lene, sa nachádza obec Zurea. Tam má rodina Rierovcov malé políčko, na ktorom pestuje pšenicu odolnú voči tunajším tvrdým klimatickým podmienkam    

Tématika: 60, 68 Signatúra: AF 20/2000

 

Slovenský názov:

Voňavé tajwanské ovocie

Originálny názov:

THE FRAGRANT FRUITS OF TAIWAN

Krajina:

Taiwan

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

2003

Anotácia:

Ovocinársky priemysel na Taiwane rastie do krásy a používa najmodernejšie technológie. Taiwanskí farmári vypestovali ovocie špecifické pre miestne oblasti, kde sa každoročne konajú veľké ovocné festivaly. Návštevníci tu môžu okrem jedenia, pitia a oddychu vidieť úrodnosť a vitalitu krajiny – Taiwanu.    

Tématika: 11, 19, 47, 60, 67, 71 Signatúra: AF 24/2004

 

Slovenský názov:

Vošky – prenášače vírusov

Originálny názov:

Virusvector Blattlous

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

13

Rok:

2003

Anotácia:

Kombináciou fascinujúcich záberov a 3D animácií tento náučný film pôsobivo vykresľuje životný cyklus vošiek, ich pôsobenie na zimných a letných hostiteľoch a ich stravovacie návyky. Rozličné modely správania sa počas obdobia ochutnávok a kŕmenia, ktoré ovplyvňujú spôsob prenosu zreteľných a jasne vysvetlených video záberov.     

Tématika: 16, 23, 60, 70 Signatúra: AF 45/2004

 

Slovenský názov:

Vplyv výživy na stres koní

Originálny názov:

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

špan.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

20

Rok:

2008

Anotácia:

Prudká reakcia vyplašeného koňa je bežnou príčinou zranení jazdca aj koňa. Niektoré štúdie uvádzajú, že zloženie stravy, najmä obsah tuku, môžu ovplyvniť stresové správanie a reakcie na neobvyklé popudy. Na účely filmu sme mali k dispozícii 28 koní. Porovnali sme komfortnú stravu pozostávajúcu zo škrobov a cukrov so stravou s vyšším podielom tukov. Fyziologické reakcie a správanie sme merali pre oba typy stravy v pokoji a keď boli zvieratá vystavené neočakávanému popudu. Podľa našich výsledkov podiel tuku v strave znižuje stres v pokoji a intenzitu odpovede na popud. Prichádzame k záveru, že zvýšenie obsahu tuku v strave môže byť cenným nástrojom na zníženie stresu a tým aj rizika nehôd.    

Tématika: Kone, správanie sa, stres, výživa, obsah tuku, riziká, poranenia Signatúra: AF40/2010

 

Slovenský názov:

Vŕba a jej využitie na výrobu energie

Originálny názov:

Uprawa i wykorzystanie wierzby energetycznej

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

19

Rok:

2004

Anotácia:

Postupné vyradenie minerálnych palív je potrebné aj preto, že ich zdroje sa míňajú: celkové zásoby ropy vydržia na 44 rokov, zemný plyn na 60 rokov a čierne uhlie na 200 až 300 rokov. Preto sa v najnovších programoch EÚ predpokladá, že v roku 2010 budú obnoviteľné zdroje energie tvoriť približne 12 % energií a poľská stratégia predpokladá zvýšenie množstva energie vytvorenej z obnoviteľných zdrojov z terajších2 % na 7,56 % v roku 2010 a až na 14 % v roku 2020. Jednou z možností je aj využívanie dreva z vŕby, ktorá patrí medzi rýchlorastúce rastliny a z ktorej možno vyťažiť veľa biomasy. Z jedného kilogramu vŕby sa získa 15 megajoulov energie.     

Tématika: 7, 15, 17, 55, 60 Signatúra: AF 27/2004

 

Slovenský názov:

Vtáčia chrípka

Originálny názov:

Avian Influenza

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

26

Rok:

2006

Anotácia:

V poslednom desaťročí 20. storočia sa objavilo 30 nových chorôb, ktoré sa objavili znenazdajky a ktoré znepokojujú zdravotníckych pracovníkov všetkých krajín. Všetky tieto choroby majú tendenciu zmeniť sa na epidémiu a prakticky všetky vyvoláva vírus, pochádzajúci z divých zvierat. V súčasnosti sme svedkami jednej z týchto chorôb, ktorá by mohla byť prvou pandémiou 21. storočia. Ide o izolovaný jav? Sme svedkami zvýšeného počtu infekčných chorôb živočíšneho vírusu? Vedci, epidemiológovia a hovorcovia Svetovej zdravotníckej organizácie sa vyjadria ku hlavným otázkam tohto problému a predstavia nám neuveriteľný svet vírusov „influenza.“    

Tématika: 22, 40, 67, 77 Signatúra: AF 55/2007

 

Slovenský názov:

Vtáky Palestíny

Originálny názov:

BIRDS OF PALESTINE

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

16

Rok:

2003

Anotácia:

Videosnímka popisuje druhy vtákov žijúce v palestínskej prírode. Popisuje celoročne tu žijúce druhy, prilietajúce na leto, prilietajúce na zimu a migrujúce vtáky, ktoré oblasťou prelietajú dvakrát ročne na svojej ceste na južné zimoviská a severné hniezdiská.     

Tématika: 2, 8, 76, 83 Signatúra: AF 2/2005

 

Slovenský názov:

Vtáky Pomoranska

Originálny názov:

Ptaki Wiejskie

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

20

Rok:

2003

Anotácia:

Západné Pomoransko je rajom pre vtákov. Po stáročia tu žili desiatky druhov – lastovičky, vrabce, alebo bociany. Berúc ich prítomnosť ako úplnú samozrejmosť si zabúdame uvedomiť, aké dôležité sú pre život ľudí a pre životné prostredie. Ich hojnosť je však už teraz ohrozená a môže sa stratiť spolu s ústupom tradičného extenzívneho poľnohospodárstva, vysychaním periodicky zaplavovaných lúk a zmenou vidieckej architektúry.     

Tématika: 6, 12, 13, 55, 77, 83 Signatúra: AF 34/2004

 

Slovenský názov:

Výber včiel medonosných - zameranie na vitalitu

Originálny názov:

Selection of honey bees -aiming for vitality

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

Betac

Minutáž:

25

Rok:

2007

Anotácia:

V súčasnosti je vďaka systematickému výberu možný chov včiel aj v husto obývaných oblastiach. Dôležitá je najmä odolnosť včelstva proti závažnímu odcovi - klieikov včeliemu. Videosnímka popisuje metodiku zisčovania stupňa zamorenia klieštikom, ako aj spôsob výberu najživotaschopných jedincov, ktorí sú zýrukou kvalitného potomstva. Princíp výberu spočíva vo fakte, že klieštiky sa prednostne rozmnožujú v bunkách trúdov. V izolovaných páriacich staniciach sú preferované práve takéto trúdy. Výsledkom sú životaschopní včely vhodné na hospodársky chov - a to bez použitia liečiv.    

Tématika: Hmyz, škodcovia, včelárstvo, choroby, biotechnológie, Signatúra: AF30/2008 AF30/2008a

 

Slovenský názov:

Výchova obyvateľov v odľahlých horských oblastiach

Originálny názov:

TRAINED VILLAGERS OF THE EDUCATOR FORES

Krajina:

Turecko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

13

Rok:

1999

Anotácia:

V rámci projektu školení vidiečania z lesov, ktoré sú ich vychovávateľmi, možno vidieť dve samostatné vzorky implementácie projektu založeného na princípe sociálneho lesníctva a komunitárneho lesníctva v Turecku, ktorý vykonáva Organizácia spojených národov pre potravinárstvo a poľnohospodárstvo v spolupráci s tureckým ministerstvom lesníctva. Film mapuje činnosti smerujúce k školeniu vidiečanov, ktorí žijú v lesoch Turecka a k zlepšeniu života poskytuje skupinu autentických obrazov.    

Tématika: 18, 67 Signatúra: AF 1/1999

 

Slovenský názov:

Výhra v mliečnom automate?

Originálny názov:

Výhra v mléčnem automatu?

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česká

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

17

Rok:

2010

Anotácia:

Kždý deň pribúdajú na mnohých miestach v Českej republike mliekomaty. Poľnohospodári sa ich prostredníctvom snažia predať aspoň časť svojej produkcie mlieka za výhodnejšiu cenu, než za akú ju vykupujú od nich mliekarne. Chcú tak vyriešiť mliečnu krízu na trhu. Pomôže im ale tento krok? Limity priameho predaja ich obmedzujú už dnes. Pre farmárov s malým množstvom dobytka je predaj mlieka v mliekomatoch riešením. Pre tých s väčším hospodárstvom však nie. Až čas ukáže, či neboli mliekomaty len módnym hitom.    

Tématika: Česká republika, poľnohospodárstvo, chov dobytka, farmárstvo, mlieko, produkcia, predaj, mliekomaty Signatúra: AF42/2010

 

Slovenský názov:

Vypestujte si energiu

Originálny názov:

Energie pro 21. století, 5. díl: Vypěstujte si energii

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

2000

Anotácia:

V období, keď je české poľnohospodárstvo v kríze, mnohí poľnohospodári hľadajú nové zameranie pre svoje hospodárstvo, sa ponúka zaujímavé, perspektívne východisko – cielené pestovanie energetických rastlín. Využije sa tak pôda, ktorá sa po znížení rastlinnej výroby stala prebytočnou a na mnohých miestach ležala ladom, zarastaná burinou, čím vznikajú tak zdivočené oblasti, neobrábaná zem. V súčasnosti je v Českej republike až jeden milión hektárov nevyužitej pôdy. Na príkladoch zo zahraničia film oboznamuje s hlavnými druhmi cielene pestovaných energetických rastlín. Sú to nielen byliny, ale aj rýchlo, ale aj rýchlo rastúce dreviny. Obrovské plochy výsypiek po rekultiváciách našich povrchových veľkobaní sa môžu premeniť na plantáže, na ktorých počas dvoch až štyroch rokov vyrastú topole, vŕby alebo agáty na spaľovanie v miestnych kotolniach.    

Tématika: 10, 13, 15, 38, 54, 58, 60, 83 Signatúra: AF 28/2001

 

Slovenský názov:

Výroba bioenergie na farmách

Originálny názov:

Vom Landwirt zum Energiewirt

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2004

Anotácia:

Film ukazuje obrovské a strhujúce možnosti energetického farmárstva pre poľnohospodárske subjekty, ktoré sa preorientujú na produkciu bioplynu. Tento dokumentárny film ukazuje nielen potenciál, ale aj ekonomické a ekologické výhody vznikajúce pri bioplynovom poľnohospodárstve. Pomocou strhujúcich záberov, vyčerpávajúceho vysvetlenia vyjadrení expertov a skvelej hudby film motivuje divákov, vysvetľuje a zobrazuje aspekty obnoviteľných energií v zábavnej a atraktívnej podobe. Výroba energie na farme sa sústredí aj na technické, poľnohospodárske, finančné a ostatné praktické otázky, ktoré zaujímajú každého farmára zvažujúceho prechod na bioplyn. Film ukazuje úspešných farmárov a tak vykresľuje farbistý a živý obraz modernej a reprezentatívnej farmy. Posolstvo v závere je jasné: bioplynové farmárstvo nie je až také zložité.     

Tématika: 7, 13, 14, 15, 19, 60, 67, 71 Signatúra: AF 44/2004

 

Slovenský názov:

Výroba bioplynu

Originálny názov:

Biogazownie rolnicze

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

11

Rok:

2006

Anotácia:

Film prezentuje moderný závod na poľnohospodársky bioplyn, ktorý spĺňa všetky nariadenia týkajúce sa ochrany životného prostredia môže byť modelovým návrhom takýchto inštalácií. Je tu schematicky prezentovaný koncept spracovania biomasy a výroby bioplynu: prípravné tanky, fermentačné komory (digestory), dvojkomorové tanky pre bioplyn a hnoj. Film zdôrazňuje jednak využívanie bioplynu pre produkciu tepla a elektrickej energie ako aj tzv. ko-generáciu (pre závod bioplynu a účely poľnohospodárstva) a využívanie ošetreného hnoja ako prírodného hnojiva pre polia.    

Tématika: 15, 24, 71 Signatúra: AF 35/2007

 

Slovenský názov:

Výroba dreveného uhlia

Originálny názov:

Carváo e o Ambiente

Krajina:

Mozambik

Jazyk:

portugalsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1996

Anotácia:

Výroba dreveného uhlia je v niektorých oblastiach Mozambiku zdrojom obživy pre celú dedinu a predstavuje jedinú ekonomickú aktivitu, ktorá zabezpečuje získavanie finančných prostriedkov.    

Tématika: 1, 14, 38, 67, 71 Signatúra: AF 17/1997

 

Slovenský názov:

Vysielanie s myškou: Ako môžu prasiatka vytvárať elektrický prúd?

Originálny názov:

Die Sendung mit der Maus: Können Schweine Strom erzengen?

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

6

Rok:

2008

Anotácia:

Dobrá otázka - veď prasačie rypáky aj celkom pripomínajú elektrické zástrčky. Samozrejme odtiaľ elektrický prúd nepotečie. Trik je v tom, zhodnotiť viac to, ťo z ošípaných vychádza zo zadu. Z trusu môžeme získať bioplyn a z neho vyrobiť elektrickú energiu. Ako to naozaj funguje, vysvetlí Vysielanie s myškou.    

Tématika: Ošípané, kŕmenie, výživa, trus, bioplyn, elektrická energia Signatúra: AF13/2009

 

Slovenský názov:

Vysielanie s myškou: Špargľa

Originálny názov:

Die Sendung mit der Maus: Spargel

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

14

Rok:

2007

Anotácia:

Jarný vánok v paliciach tak volajú zeleninu. O ktorej málokto vie, ako dlho trvá, kým dozreje a je pripravená na zber úrody. Armin a tím Vysielania s myškou odhaľujú v dvojdielnom tematickom príbehu tajomstvá pestovania špargle. Keď sa po zime objavia prvé výhonky špargle, vyzerá to skoro ako v stromovej škôlke. Farmári nechávajú tieto výrastky odhniť a zamulčujú ju naspäť do pôdy. Tak sa rastlina skráti a potrebné živiny sa dostanú naspäť do pôdy. Po niekoľkých mesiacoch, najčastejšie nasledujúci február, sa na výhonky nasypávajú malé násypy zo zeme a zakrývajú sa plachtami. Laserom riadené traktory potom ťahajú priamočiare brázdy cez pole, kým v plastových hadiciach v podzemí oživuje teplá voda rast rastlán. V časozberných záberoch nám tím Vsielania s myškou ukazuje, ako postupne špargľa rastie. V máji už vykúkajú jej prvé hlavičky zo zeme. Až potom nastáva tá najťažšia časť v pestovaní špargle: vysoké umenie vypichávania zrelej špargle. Tradične končí žber špargle na Jána, teda 24.júna. Nie však z poverčivosti, ale preto, aby sme rastline zabezpečili dostatok času na zotavenie sa pred ďalšou sezónou.     

Tématika: Rastlinná výroba, zelenina, pestovanie, špargľa, technológie, pôda, živiny, demografia Signatúra: AF45/2009

 

Slovenský názov:

Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

Originálny názov:

Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

21

Rok:

1998

Anotácia:

Oboznamuje s históriou aj súčasnosťou Výskumného ústavu živočíšnej výroby v Nitre, ktorý oslávil 50. výročie svojho založenia. Dokumentárny film mapuje desať ústavov a tri výskumné stanice, ktoré spolu vytvárajú integrovaný zootechnický ústav, pokrývajúci rozhodujúce požiadavky rezortného ministerstva na výskumné zabezpečenie rozvoja živočíšnej výroby na Slovensku.    

Tématika: 14, 58, 82 Signatúra: AF 20/1998

 

Slovenský názov:

Vysoké Tatry - divočina zamrznutá v čase

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

52

Rok:

2007

Anotácia:

Stará slovenská povesť hovorí: keď Boh stvoril Zem, rozdelil anjelom krásu, aby ju rozniesli po krajinách. Najmladší z nich si chcel skrátiť cestu cez vysoké pohorie. Nevládal však so záťažou vzlietnuť vyššie. Zavadil o jeden z ostrých štítov a všetka krása sa mu rozsypala po okolitých dolinách. Starí Slovania dali divokým horám plným zveri a povier meno Tatry. Dnes vieme, že sú najmenšími veľhorami sveta. Skúste s nami oaptrne nazrieť do ich kráľovstva. Potichu sa rozhliadnuť a nechať svoje myšlienky unášať majestátom prírody. Možno sa dotknete poznania, ako všetko so všetkým na tomto svete súvisí. A možno pochopíte aj svoju zodpovednosť za zachovanie divočiny, ktorá by tu mala ostať aj pre budúce generácie akoby zamrznutá v čase.    

Tématika: Slovensko, životné prostredie, lesné hospodárstvo, prírodná rezervácia, ekológia, ekosystémy, divá zver, živočíchy Signatúra: AF71/2008 AF71/2008a

 

Strana 3 z 4
  

Doplnkové informácie