Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 40 z 72

Slovenský názov:

Vinič a víno

Originálny názov:

La Vigne et el Vin

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2004

Anotácia:

Tento film bol realizovaný Národným ústavom agronomických výskumov (INRA) v „Gruissan“. Predstavuje aktivity, ktoré robí INRA v takých oblastiach, ako je kvalita vína, charakteristiky viniča, znaky jeho pôvodu a zdravie viniča.    

Tématika: 20, 56, 60, 75 Signatúra: AF 17/2007

 

Slovenský názov:

Vínna cesta

Originálny názov:

Vinhos Verdes

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

6

Rok:

-

Anotácia:

Videoprogram predstavuje v stručnosti jednotlivé vinárske oblasti Portugalska    

Tématika: 68, 75 Signatúra: AF 2/2003

 

Slovenský názov:

Vínne sudy

Originálny názov:

Las tinas

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

25

Rok:

2000

Anotácia:

Drevené sudy sú na skladovanie vína ideálne a dodávajú mu nenapodobiteľné vlastnosti. Film dokumentuje ich výrobu, pričom poukazuje na základný problém – nedostatok debnárov.    

Tématika: 68, 71, 75 Signatúra: AF 4/2001

 

Slovenský názov:

Víno kráľov, kráľ vín

Originálny názov:

WINE FOR KINGS, KING OF WINES

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

22

Rok:

1995

Anotácia:

Zachytáva produkciu hrozna a výrobu tokajských vín, tradíciu a históriu.    

Tématika: 56, 58, 71, 75 Signatúra: AF 14/1996

 

Slovenský názov:

Víno z Alenteja

Originálny názov:

Video Adega Marcolino S?bo

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

10

Rok:

2002

Anotácia:

Videoprogram o najslávnejšom víne z portugalskej oblasti Alenteja približuje jeho tradičnú výrobu.     

Tématika: 56, 60, 68, 71, 75 Signatúra: AF 9/2003

 

Slovenský názov:

Víno z Vouvray

Originálny názov:

LE VIN DE VOUVRAY

Krajina:

Francúzsko

Jazyk:

francúzsky

Typ filmu:

C, U-MATIC

Minutáž:

7

Rok:

1989

Anotácia:

Dokumentárna snímka o aktuálnych problémoch francúzskeho vinárstva – technológie pestovania, zberu a spracovania hrozna.    

Tématika: 20, 47, 56, 75 Signatúra: AF 4/1991

 

Slovenský názov:

Vládcovia vín

Originálny názov:

LORDS OF THE WINE

Krajina:

Nový Zéland

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-Cam

Minutáž:

54

Rok:

2007

Anotácia:

Kedysi krajina známa ovčiarstvom, krajina vína zmenila tvár Nového Zélandu navždy.    

Tématika: 5, 75 Signatúra: AF 53/2007

 

Slovenský názov:

Voda a tatranský les

Originálny názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

23

Rok:

2008

Anotácia:

Problémy s podkôrnym hmyzom v smrekových porastoch zďaleka nie sú také zanedbateľné, ako sa o nich hovorí. Nedávno sa o tom presvedčili v Šumavskom národnom parku a v r. 2007 začal lykožrút naplno ukazovať svoju silu aj v Tatranskom národnom parku ...    

Tématika: Lesné hospodárstvo, lesy, Slovensko, klíma, prírodné katastrofy, škodcovia, hmyz, životné prostredie, ekológia, biotopy Signatúra: AF73/2008 AF73/2008a

 

Slovenský názov:

Voda čistá ako krištáľ

Originálny názov:

Voda čistá ako krištáľ

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

27

Rok:

2009

Anotácia:

Výstavba vodného diela Gabčíkovo obohatila Žitný ostrov o mimoriadny fenomén. Dve ryhy pozdĺž celého 30 km úseku plavebného kanála zbierajú priesaky. Štrkom filtrovaná voda, natekajúca do kanálov, je taká čistá, že sa nedá vôbec porovnať so žiadnou inou vodou slovenských riek. Táto skutočnosť zaujala aj milovníkov a ochrancov prírody, scenáristu, kameramana a režiséra. Na Žitný ostrov sa vybral s kamerou, aby pozoroval vodné organizmy, ktoré sa v tejto lokalite s bohatou faunou a flórou vyskytujú. Výsledkom dní a týždňov čakania je unikátny dokum. film, ktorý nielen mapuje súčasný stav lužných lesov, ale tiež zanecháva pre ďalšie generácie svedectvo o ich význame v ekosystéme krajiny.    

Tématika: Slovenská republika, Gabčíkovo, voda, vodné hospodárstvo, životné prostredie, lužné lesy, ekosystém, fauna, flóra, vodné organizmy Signatúra: AF27/2010

 

Slovenský názov:

Voda pre poľnohospodárstvo

Originálny názov:

DRIP AND SPRINKLER IRRIGATION

Krajina:

India

Jazyk:

hindsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

20

Rok:

1996

Anotácia:

Voda je pupočnou šnúrou poľnohospodárstva. Preto by sa farmári mali snažiť nájsť spôsob, při šetriť a hospodáriť s vodou. Tento film sa snaží ukázať, při môže kvapková závlaha a závlaha postrekom farmárom pomôcť. Nielenže šetrí vodu, ale môže sa využívať na veľkých plochách na zlepšenie výnosov.    

Tématika: 19, 54, 71, 76 Signatúra: AF 59/1997

 

Slovenský názov:

Voda – nevyhnutná súčasť živých systémov

Originálny názov:

Voda – nevyhnutná súčasť živých systémov

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

27

Rok:

1995

Anotácia:

Filmová esej o vode a jej význame pre život na Zemi vôbec.    

Tématika: 76, 83 Signatúra: AF 39/1995

 

Slovenský názov:

Voda, život a láska

Originálny názov:

Krajina:

Sýria

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD DV-mini

Minutáž:

16

Rok:

2010

Anotácia:

Aj zavlažovanie vyžaduje kus lásky. Tá aktivuje vynaliezavé schopnosti človeka. Film začína rozprávaním príbehu o láske, ktorý sa odohral pred viac ako 2000 rokmi a ktorý sa stal príbehom úspešného zavlažovania. Ruiny sýrskeho mesta Afamia svedčia o významnosti tohto príbehu. S rovnakou láskou Sýrčania vymysleli vodné koleso, ktoré inšpiruje tisíce básnikov, spisovateľov a umelcov už viac ako 2500 rokov. To isté je možné povedať aj o 160 priehradách, ktoré sú v súčasnosti v Sýrii s celkovou kapacitou 19 miliárd m3. Nesmieme zabudnúť ani na nové, ambiciózne projekty zamerané na dosiahnutie 50 % úspor zavlažovacej vody v porovnaní s tradičnými zavlažovacími metódami. Veľmi často je voda nad zlato. Láska, ktorá ybudovala "Kanál milencov" pred tisíckami rokov, aj dnes pomáha dosahovať nové dôležité víťazstvá.    

Tématika: Voda, zavlažovanie, životné prostredie, Sýria, priehrady, demografia Signatúra: AF50/2010 AF50/2010a

 

Slovenský názov:

Voda, životné prostredie a obyvateľstvo

Originálny názov:

WATER, ENVIRONMENT AND POPULATION

Krajina:

Sýria

Jazyk:

arabsky, s anglickými titulkami

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

Anotácia:

Dokumentárny film o význame vody v životnom prostredí, o jej význame pre existenciu civilizácie, o úprave a znečisťovaní vodných zdrojov.    

Tématika: 13, 76, 83 Signatúra: AF 41/1995, a

 

Slovenský názov:

Vodné nádrže v záhradách

Originálny názov:

Sborniki wodne w ogrodach

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

10

Rok:

1995

Anotácia:

Oboznamuje s technologickým postupom při budovaní vodnej nádrže v záhradke a osadením záhradného jazierka vegetáciou.    

Tématika: 76, 80 Signatúra: AF 43/1995

 

Slovenský názov:

Vodohospodárska výstavba - Hlinené priehrady

Originálny názov:

Watershed development - Earten dams

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

38

Rok:

2007

Anotácia:

V obavách o cennú vodu sa niekedy zabúdame pozerať okolo seba, na bohatstvo, ktorým sme boli obdarení. Skutočne sme spravili všetko preto, aby sme spútali zdroje, ktoré sú nám k dispozícii a využili ich na vyriešenie zdanlivo neriešiteľného problému? Film opisuje jednoduché a lacné spôsoby riešenia problému spravovania vodohospodárstva používaním dostupných prírodných zdrojov. Zobrazuje technické podrobnosti umiestnenia, návrhu a vybudovania hlinnenej priehrady. Tento prístup predstavuje nový druh výstavby, ktorá nemá prírodu zotročiť, ale zabezpečuje obnovu životného prostredia.    

Tématika: India, vodné hospodárstvo, voda, poľnohosp.stavby, životné prostredie, sociológia, demografia, ekológia Signatúra: AF19/2008 AF19/2008a

 

Slovenský názov:

Vodohospodárska výstavba - Podpora farmy

Originálny názov:

Watershed development - On farm intervention

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

33

Rok:

2007

Anotácia:

Film je rozdelený do 2 častí: a) krátke obdobie sucha medzi dažďami, b) erózie pôdy v poľnohosp. oblastiach. Poľnohospodárstvo je o dodávaní vody načas v synchronizácii s potrebami poľnohosp. plodín. Dlhšie trvanie období sucha môýe mať za následok znehodnotenie plodín pestovaných farmármi, ktorí sú závislí od dažďa. Film popisuje jednoduché metódy, ktoré m§žu pomôcť farmárom predísť tomuto problímu a erózii pôdy. Tieto jednoduché opatrenia múžu pre farmárov znamenať zmenu sucha na obdobie prosperity.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, pôdohospodárstvo, vodohodp. Výstavba, farmárstvo, klimatológia, rastlinná výroba, India, životné prostredie Signatúra: AF21/2008 AF21/2008a

 

Slovenský názov:

Vodohospodárska výstavba - Úprava horských svahov

Originálny názov:

Watershed development - Ridge area treatment

Krajina:

India

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

31

Rok:

2007

Anotácia:

V obavách o cennú vodu sa niekedy zabúdame pozerať okolo seba, na bohatstvo, ktorým sme boli obdarení. Skutočne sme spravili všetko preto, aby sme spútali zdroje, ktoré sú nám k dispozícii a využili ich na vyriešenie zdanlivo neriešiteľného problému? Film opisuje jednoduché a lacné spôsoby riešenia problému spravovania vodohospodárstva používaním dostupných prírodných zdrojov. Zobrazuje technické podrobnosti umiestnenia, návrhu a vybudovania hlinnenej priehrady. Tento prístup predstavuje nový druh výstavby, ktorá nemá prírodu zotročiť, ale zabezpečuje obnovu životného prostredia.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, India, poľnohosp. stavby, sociológia, demografia, životné prostredie, ekológia Signatúra: AF20/2008 AF20/2008a

 

Slovenský názov:

Vody Bretónska

Originálny názov:

Eau de Bretagne

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

20

Rok:

2008

Anotácia:

Veľa ľudí si myslí, že nádherné jemné tóny morských farieb sa nevyskytujú iba vo vzdialených modrých vodách tropických morí. Voda Bretónska nám dokumentuje, že drsný Atlantický oceán, najviac špecifický pre pobrežie Bretónska vo Francäzsku, je bohatý na farebný a nečakaný morský život.     

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, Francúzsko, morské živočíchy, životné prostredie Signatúra: AF36/2009

 

Slovenský názov:

Vojna o energie – Noví majitelia sveta

Originálny názov:

ENERGY WAR – PART 1. THE NEW OWNERS OF THE WEORLD

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky, španielsky, rusky, gruzínsky, holandsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

45

Rok:

2006

Anotácia:

Studená vojna a vojna proti terorizmu boli o ideológii a globalizácii. 21. storočiu bude dominovať zápas o energiu: každý v ňom bude bojovať sám za seba a bude špinavý. V dvojdielnom dokumente Vojna o energie, skúma združenie VPRO Backlight najnovšie udalosti súvisiace so zdrojmi energie. Uvádza stĺpkar New York Times, Tohmas Friedman. Práv časť (Noví majitelia sveta) popisuje geopolitické dôsledky závislosti na fosílnych palivách. V boji o posledné zdroje fosílnych palív sú všetky krajiny sveta nútené prijímať nové politické a morálne rozhodnutia a vstupovať do krkolomných aliancií: problematické režimy musia byť tolerované a hľadá sa priateľstvo s nimi. Prvú časť okrem iných uvádza T. Friedman, autor medzinárodného bestselleru Svet je plochý. Zameriava sa na nepriamu úmeru medzi rastom cien ropy a nastoľovaním nových demokracií. Prvá časť sa tiež venuje konfliktu o ropu medzi Ruskom a Gruzínskom a postaveniu Saudskej Arábie.    

Tématika: 14, 15, 43, 67 Signatúra: AF 50/2007

 

Slovenský názov:

Vojna o energie – Zelené preteky

Originálny názov:

ENERGY WAR – PART 2. THE GREEN RACE

Krajina:

Holandsko

Jazyk:

anglicky, španielsky, rusky, gruzínsky, holandsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

47

Rok:

2006

Anotácia:

2. časť (zelené preteky) sa zameriava na medzinárodné trhy s alternatívnou energiou. Ak budú ropa a plyn čoraz vzácnejšie a drahšie, kam sa krajiny obrátia, aby udržali svoje ekonomiky v chode a obyvateľstvo v teple a spokojné? Mohli by sa slnečná energia a biopalivo stať hlavnými zdrojmi energie v postfosílnej ére? Stanú sa vlády, nadnárodní alebo malí producenti hnacou silou zelených pretekov? Ako sa pripravujú na nastávajúci koniec ropného veku Brazília, Afrika Čína a Saudská Arábia?    

Tématika: 14, 15 Signatúra: AF 51/2007

 

Strana 2 z 4
  

Doplnkové informácie