Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 34 z 34

Slovenský názov:

Nesmrteľný jed

Originálny názov:

IMMORTAL POISON

Krajina:

Dánsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

28

Rok:

2006

Anotácia:

Film z cyklu Neskoré ponaučenie z včasných varovaní. Na rozdiel od iných látok pre PCB (polychlórované bifenyly) sa preukázalo, že keď sa chemikálie uvoľnia do prostredia, zostávajú tam počas generácií. Keď PCB prvýkrát uviedli v dvadsiatych rokoch do praxe, boli považované za neoceniteľné v elektrických zariadeniach, v stavbách a v strojných zariadeniach. Tieto chemikálie sú prakticky neviditeľné a obyčajní ľudia s nimi niekedy ani neprichádzajú do styku. Ale iba pred niekoľkými generáciami PCB boli nenápadne rozšírené na celom svete a v súčasnosti sa nachádzajú u zvierat ako aj v ľudskom organizme, aj v potravinách. Keď sa v sedemdesiatych rokoch prvýkrát stalo zrejmým, že PCB sú zdraviu nebezpečné, boli zakázané väčšinou rozvinutých krajín. PCB jednoducho nezmizli, naopak – naďalej predstavujú nebezpečenstvo aj v tieto dni.    

Tématika: 22, 28, 56, 61, 83 Signatúra: AF 20/2007f

 

Slovenský názov:

Nežiadúci sprievodcovia človeka - o kliešťoch

Originálny názov:

Nežádoucí prúvodci člověka - o klíšťatech

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

24

Rok:

1988

Anotácia:

Program je venovaný kliešťom a roztočom, ich životným prejavom, nebezpečenstvu a škodám, ktoré spôsobujú človeku. Pripomína sa i prevencia ochorení a prenesenie nákaz.    

Tématika: 70 Signatúra: AF 5/1989

 

Slovenský názov:

Nová dedina

Originálny názov:

Aldia Nova

Krajina:

Izrael

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

65

Rok:

2006

Anotácia:

Film „Aldia Nova“ znamená „Nová dedina“ a rozpráva príbeh o opätovnom osídľovaní údolia Waku Kungo veteránmi angolskej armády a síl UNITA v projekte, ktorý kladie dôraz na obnovu obyvateľstva a poľnohospodársku produkciu. Aldeia Nova je aj názov prvej aglomerácie poľnohospodárskych dedín, ktoré majú byť založené v slávnom údolí Waku Kungo. Tieto dediny postavila pre angolskú vládu izraelská skupina, zameraná na vzdelávanie pracovnej sily.    

Tématika: 1, 54, 67 Signatúra: AF 2/2007

 

Slovenský názov:

Nová ekologická technológia chovu ošípaných na fermentačnej podstielke

Originálny názov:

New environmental-protectionlogy of hog breeding of ferment bed

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD Betacam

Minutáž:

19

Rok:

2007

Anotácia:

Film nie len zachytáva evolúciu pomocou záberov zo života, ale taktiež nám ukazuje živý obraz čínskych farmárov, ktorí si užívajú zmenený životný štýl a zlepšenie kvality života.    

Tématika: Čína, chovateľatvo, technológie, živočíšna výroba, ošípané, farmárstvo Signatúra: AF11/2008 AF11/2008a

 

Slovenský názov:

Nová technológia organického poľnohospodárstva: symbióza pestovania ryže a chovu kačíc

Originálny názov:

NEW ORGANIC AGRICULTURE TECHNOLOGY: RICE – DUCK SYMBIOSIS FARMING

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

22

Rok:

2005

Anotácia:

Usually farmers grow rice and breed duck separately. The documentary film shows how these two activities can benefit mutually. In each hectare of a rice field there are 225 to 270 duck are bred. It is, however, necessary to install protective net in the rice fields. Rice growing uses technology of scare growth. When rice starts spikes, duck, duck are stored out. This technology was granted an international community award and also many national awards in development of science and technologies.     

Tématika: 11, 27, 56, 60, 71, 82 Signatúra: AF 32/2006

 

Slovenský názov:

Nová technológia umelého chovu jesetera

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

23

Rok:

2009

Anotácia:

Jesetery patria medzi najstaršie a najvzácnejšie ryby. Film predstavuje novú metódu umelého chovu jeseterov, ktorá prekonáva technickú prekážku. Podstata technológie spočíva v úspešnom vyliahnutí mladých rybiek, pričom sa samice jesetera uchovajú pri živote.    

Tématika: Vodné hospodárstvo, voda, ryby, jesetery, umelý chov, technológie Signatúra: AF19/2010

 

Slovenský názov:

Nové technológie pestovania ryže

Originálny názov:

The technology broadcasting rice seedlings

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

28

Rok:

1998

Anotácia:

Film predstavuje novú technológiu pestovania ryže v Číne. Má mnoho výhod: šetrí prácu, znižuje intenzitu práce a zvyšuje úrodu. Táto technológia je v Číne veľmi rozšírená.    

Tématika: 11, 60, 71 Signatúra: AF 8/1998

 

Slovenský názov:

Nové energetické zdroje na čínskom vidieku.

Originálny názov:

New energy sources in rural China

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

Betacam DVD

Minutáž:

20

Rok:

2007

Anotácia:

Film nezachytáva len vývoj, ale aj projekt a živý obraz čínskych farmárov, ktorí využívajú zmenu životného štýlu a zlepšenie kvality života.    

Tématika: Čína, energetika, technológie, sociológia, demografia, farmárstvo Signatúra: AF 13/2008 AF13/2008a

 

Slovenský názov:

Nové formy energie

Originálny názov:

Die neue Schöpfung

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

Betacam, VHS

Minutáž:

13

Rok:

2001

Anotácia:

Symfónia elementov a energií. Energií, ktoré môže pre seba využívať človek 21. storočia na základe sily a nevyčerpateľného potenciálu prírody. Pretože svet potrebuje energiu. Slnečnú energiu. Solárna spoločnosť je predstavená vo filme niekoľkými príkladmi. Solárni stavitelia v Rakúsku, Akadémia Mont Cernis v Herne v kalifornskej púšti Mojave, príklady zo Švédska, Španielska, Maroka, Islandu a Nemecka.    

Tématika: 13, 15, 53, 71, 83 Signatúra: AF 16/2001

 

Slovenský názov:

Nové rastliny

Originálny názov:

Die neuen Pflanzen

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nemecky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

45

Rok:

2001

Anotácia:

Desaťdielny seriál sa zameriava na najaktuálnejšie problémy poľnohospodárskej výroby, vedy a ochrany životného prostredia. Obsahuje populárno-vedecké filmy: Zamerané na kukuričné lupienky, Osud neprezrievajúcej rajčiny, Návod na izoláciu génov, Rizikové génové potraviny?, Transgénny peľ aj v mede?, Škandál StarLink, Zlatá ryža, Génovo manipulovaná kukurica – hrozba pre motýle, Rastlina ako továreň, Linky a čitateľské tipy.    

Tématika: 21, 56, 60, 73, 81, 83 Signatúra: AF 11/2002

 

Slovenský názov:

Nové techniky pestovania góje

Originálny názov:

Krajina:

Čína

Jazyk:

angl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

25

Rok:

2009

Anotácia:

Gója je rastlina pochádzajäca zo severu Číny. Nová technika pestovania tejto rastliny zmenila stromový model, kontroluje rast konárov a zabezpečuje úrodu tri razy do roka.    

Tématika: Rastlinstvo, rastliny, gója, pestovanie, techniky, úroda, Čína Signatúra: AF5/2010

 

Slovenský názov:

Nové technológie v poľnohospodárstve

Originálny názov:

Inzynieria Rolnicza dla Obszarów Wiejskich

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

Mini DV

Minutáž:

31

Rok:

2005

Anotácia:

Film pozostávajúci z úvodu a 4 hlavných častí: poľnohospodárske inžinierstvo v rastlinnej výrobe, poľnohospodárske inžinierstvo v živočíšnej výrobe, modernizácia technickej infraštruktúry a obnoviteľné zdroje energie. Prezentuje súčasný stav poľského poľnohospodárstva a rozvíjajúce sa vidiecke oblasti, kde sa implementujú moderné technické prístupy a opatrenia ochrany životného prostredia. Film zdôrazňuje úlohu poľnohospodárskeho inžinierstva ako vedeckej disciplíny pri hľadaní poľských vlastných metód modernizácie poľnohospodárskych technológií a technickej rekonštrukcie poľnohospodárstva, infraštruktúry a aj ekologický manažment na vidieku.     

Tématika: 15, 52, 54, 55, 60, 71, 82 Signatúra: AF 6/2006

 

Slovenský názov:

Novo vo výrobe ryžových sadeníc

Originálny názov:

A new approaace for growing rice seedlings

Krajina:

Čína

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

U-MATIC

Minutáž:

21

Rok:

1998

Anotácia:

Japonská metóda pestovania sadeníc ryže na paletách bola pre čínskych roľníkov príliš nákladná. Čínski odborníci vyvinuli jednoduché zariadenie s použitím plastovej fólie. S jeho pomocou nadobudli málo využívané škôlkovacie stroje popularitu    

Tématika: 11, 60 Signatúra: AF 5/1990

 

Slovenský názov:

Novozélandské víno

Originálny názov:

100% NZ WINE

Krajina:

Nový Zéland

Jazyk:

bez komentára

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

4

Rok:

2004

Anotácia:

Vo videosnímke autori oboznamujú s prostredím, ľuďmi a krajinou, kde sa v súčasnosti vyrába donedávna neznáme víno. Dnes je však vysoko oceňované na celom svete.    

Tématika: 5, 56, 67, 71, 75 Signatúra: AF 22/2005

 

Strana 2 z 2
  

Doplnkové informácie