Zoradiť podľa:  slovenského názvu,originálného názvu,roku 
Výsledok 21 - 28 z 28

Slovenský názov:

Chráňme naše životné prostredie

Originálny názov:

Conservem I´Entorn

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

15

Rok:

2006

Anotácia:

Prírodný park Aiguamolls de l´Empordá je jedným z najvýraznejších miest Katalánska od jeho založenia v roku 1983, ktoré bolo výsledkom intenzívnej kampane a odvahy skupiny prírodovedcov, vedených Jordim Sargatalom, ktorým sa podarilo zastaviť projekt výstavby obytnej zóny pre viac ako 60 000 ľudí. Táto oblasť je skvelým príkladom vlhkej krajiny na stredomorskom pobreží, s jazerami so slanou a sladkou vodou, v ktorej prežívajú vzácne druhy živočíchov.    

Tématika: 13, 67, 68, 76, 83 Signatúra: AF 39/2007

 

Slovenský názov:

Chráňme našu pôdu

Originálny názov:

Chrónmy naszą glebę

Krajina:

Poľsko

Jazyk:

poľsky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

13

Rok:

2001

Anotácia:

Film hovorí mladým ľuďom o problémoch spojených s úlohou pôdy pre život rastlín, živočíchov a šudí. Ukazuje dlhotrvajúci proces tvorby pôdy jednoduchým a prístupným spôsobom. Obsahuje informácie o zložení pôdy a rôznych druhoch pôdy. Ukazuje chemické pokusy, ktoré ilustrujú ako vlastnosti pôdy, reakciu (kyslá, alkalická a neutrálna) a filtračné vlastnosti. Ďalšie pokusy ukazujú vplyv intenzity používania prostriedkov na ochranu rastlín a umelých hnojív ako aj kyslosť pôdy a kvalitu obilia. Film ukazuje hlavné zdroje znečistenia pôdy.     

Tématika: 12, 28, 56, 58, 60, 76, 83 Signatúra: AF 23/2004

 

Slovenský názov:

Chřiby – hory ľudí a mýtov

Originálny názov:

Chřiby – hory lidí a mýtů

Krajina:

Česká republika

Jazyk:

česky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

34

Rok:

2006

Anotácia:

Film predstavuje nielen lesy, prírodu, pamiatky a mestá mikroregiónu Buchlov, ale i tradície a obyčajný život ľudí.    

Tématika: 10, 38, 67, 83 Signatúra: AF 13/2007

 

Slovenský názov:

Chuť svätojánskeho chleba

Originálny názov:

A TASTE OF CAROB

Krajina:

Malta

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

DV-cam

Minutáž:

44

Rok:

2006

Anotácia:

Tento dokument je stručným prehľadom sveta svätojánskeho chleba, opisuje jeho využitie v minulosti, botanické aspekty, produkty z neho a ďalšie súčasné využitie s osobitným dôrazom na význam svätojánskeho chleba pre Maltu.     

Tématika: 54, 60, 67, 68 Signatúra: AF 13/2006

 

Slovenský názov:

Citrusové vošky a ich biologická kontrola

Originálny názov:

Pulgones DE LOS CITRICOS Y SU CONTROL BIOLOGICO

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

anglicky, španielsky

Typ filmu:

C, UMATIC

Minutáž:

24

Rok:

Anotácia:

Vo filme sa jedná o biológiu citrusových vošiek. Ich prirodzení nepriatelia sa využívajú na kontrolu týchto škodcov.    

Tématika: 23, 60, 70 Signatúra: AF 3/1990

 

Slovenský názov:

Citrusovníky v Sýrii

Originálny názov:

CITRUS TREES IN SYRIA

Krajina:

Sýria

Jazyk:

anglicky

Typ filmu:

VHS

Minutáž:

15

Rok:

2002

Anotácia:

Citrusové stromy v Sýrii podávajú všeobecný obraz o pokroku, ktorý sa dosiahol pri kultivácii v Sýrii. Prezentované sú jednak kvalitatívne ako aj kvantitatívne aspekty. Film osobitne prezentuje snahy Ministerstva poľnohospodárstva v oblasti biologickej kontroly citrusových škodcov a environmentálne ochrany. Film takisto podáva celkovú históriu citrusovej produkcie v krajine. Takisto ukazuje odrody a osobitosti sýrskych citrusov.     

Tématika: 8, 9, 13, 60, 70 Signatúra: AF 13/2003

 

Slovenský názov:

Confidor – ochrana citrusov proti mínerke

Originálny názov:

Confidor nuevos horizontes Para la Citricultura

Krajina:

Španielsko

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

Betacam

Minutáž:

15

Rok:

1997

Anotácia:

Film opisuje životný cyklus a ekologické nároky významného škodcu citrusových plodov - mínerky a chemickú ochranu proti nej, ktorú ponúka firma Bayer pod obchodným názvom Confidor.    

Tématika: 9, 23, 28, 60, 70, 71 Signatúra: AF 35/1997

 

Slovenský názov:

Cukrová trstina

Originálny názov:

CAŇA DE AZÚCAR

Krajina:

Uruguaj

Jazyk:

španielsky

Typ filmu:

C, Video - UMATIC

Minutáž:

15

Rok:

1988

Anotácia:

Videofilm predstavuje technológiu pestovania cukrovej trstiny v Uruguaji, v krajine teplejších oblastí. Vďaka technickému prínosu sa dajú prekonať podmienky, ktoré sú pre pestovanie nepriaznivé a možno získať prijateľné a rentabilné výnosy. \"1989\" - Veľká cena festivalu - MAGNA MATER -ceny vlády SSR    

Tématika: 60 Signatúra: AF 2/1989

 

Strana 2 z 2
  

Doplnkové informácie