Program 2015

 

program 2015                                                             

Rámcový program festivalu

Agrofilm 2015 

 nppc vuzv 

 

PROGRAM

NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

 

 df

 

PROGRAM

Diskusné fórum

 

 logo spu nitra

 

PROGRAM

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

logo ukf nitra

 

PROGRAM

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre

tu

 

 

PROGRAM

Technická univerzita vo Zvolene

mlyny

 

PROGRAM

Galéria MLYNY Nitra

 

 


Doplnkové informácie