Festivalový výbor 2022

prof. Ing. Ján Plesník, DrSc. – čestný prezident

Ing. Martin Polovka, PhD. – prezident festivalu

PhDr. Pavol Štec – MPRV SR

Ing. Andrej Wallner – MPRV SR

Ing. Štefan Adam, PhD. - MPRV SR

Ing. Pavol Hauptvogel, PhD. – NPPC

Mgr. Dana Peškovičová, PhD. – NPPC

Ing. Adriana Čeligová – NPPC

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. – UKF v Nitre

Ing. Patrik Rovný, PhD. – SPU v Nitre

doc. Ing. Branislav Olah, PhD. – TU vo Zvolene

doc. MUDr. Pavel Naď, CSc. – UVLF v Košiciach

Mgr. Peter Hanajík, PhD. – UK Bratislava

Mgr. Andrea Putalová – CVTI SR

Ing. Ján Škorňa – programový riaditeľ festivalu

Mgr. Nina Pastieriková – tajomníčka festivalu

Ing. Ján Huba, CSc. – výkonný riaditeľ festivalu

Doplnkové informácie