Slovenský názov:

Veľkochov lososov

Anglický názov:

Krajina:

Nemecko

Jazyk:

nem.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Marine Harvest je najväčším kocernom na svete, ktorý sa venuje chovu vodných organizmov. Ročne dochová viac ako 100 mil. chovných lososov, ktoré dodáva spotrebiteľom v Európe, USA a Japonsku. Ale za akú cenu? Čile nemá takmer žiadnu environmentálnu legislatívu, a je preto rajom pre investorov. Všetko, čo je pre chovateľov lososov v Európe zakázané, je povolené v Čile. V r. 2008 uzavrela Marine Harvest partnerstvo so Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF), aby tak vylepšila imidž svojho veľkochovu. Ročne daruje tomuto fondu 100 000 EUR a za odmenu môže používať logo WWF-známu pandu. Aj keď je spoločnosť nanajvýš podozrivá z ekologického hľadiska, je veľmi úspešná z ekonom. hľadiska: po kolapse v dôsledku finančnej krízy vzrástla hodnota akcií spoločnosti iba v r. 2009 o 270 %. John Fredriksen je hlavným protagonistom tohto eko.trilera zasadeného do tmavého sveta globílneho potravinového gigantu.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie