Slovenský názov:

Životné prostredie

Anglický názov:

Krajina:

Portugalsko

Jazyk:

portug.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Film predstavuje najnovšie pokroky v oblasti presného poľnohospodárstva a tiež metódy a techniky používané pri jeho praktickom uplatňovaní. Poľnohospodárstvo je vo svojich rôznych formách úzko spojené so životným prostredím. Táto prepojenosť je vyjadrená spôsobom, akým zaberáme/používame krajinu a súčasne vedie k zmenám, ktoré môžu zahrňovať straty-od nevýznamných až po celkovo nenapraviteľné-charakteristických prvkov krajiny či živočíšnych aj rastlinných druhov. Nečudo, že vznikla potreba ochrany pôdy, vôd, ovzdušia, flóry a fauny aj prostredníctvom právnych mechanizmov a finančných stimulov, o ktorých hovorí aj tento film.     

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie