Slovenský názov:

Krajina a jej trvalo udržateľný rozvoj

Anglický názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Film je zameraný na aktuálnu problematiku trvalo udržateľného rozvoja a zrozumiteľnú formu jej aplikácie do vyučovacieho procesu na základných a stredných školách. Film má 15 častí, ktoré sú zamerané na pochopenie krajiny, jej štruktúry, využitia a ochrany. Časti vytvárajú jeden integrujúci celok na pochopenie danej problematiky.Ich krátka minutáž (do 10 min. každá časť) umožňuje väčšiu variabilnosť využitia. Film môže byť významnou pomôckou pri výučbe environmentálnej výchovy.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie