Slovenský názov:

Návrat do Bharatpuru

Anglický názov:

Krajina:

Maďarsko

Jazyk:

maď. angl. titl.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2010

Anotácia:

V Indii je miesto, kde človek a príroda spolu vytvorili jedinečný poklad. Bývalé lovecké územie maharadžu Bharatpuru sa za 100 rokov premenilo na raj vtákov. Nedávno sa však ukázalo, že tento poklad je krehkejší, ako sa predpokladalo. Szabolscs Mosonyi, maďarský filmár, ktorý sa venuje životu v prírode, navštívil túto oblasť , aby nám ukázal, čo sa zmenilo za posledné dve desaťročia od jeho prvej návštevy v r. 19992.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie