Slovenský názov:

Vermikompost

Anglický názov:

Krajina:

Malajzia

Jazyk:

malaj.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2009

Anotácia:

Tvorcovia filmu sa snažia povzbudiť farmárov, aby produkovali hnojivá, ktoré sú bez chemikálií a zároveň neškodné pre životné prostredie. Ak budú viac využívať prírodné materiály, vyprodukujú tak potraviny vysokej kvality. Napr. použitím dážďoviek na konzumáciu prírodného odpadu, ako suchá tráva, ryžové steblá, listy kokosových paliem, atď. Po skonzumovaní odpadu ostáva výsledný produkt, ktorým sú výlučky červíkov spolu s ďalšími organickými zložkami. Dohromady tvoria hmotu, nazývanú vermikompost, teda organické hnojivo bohaté na živiny. Na základe výskumov sa potvrdilo, že tento produkt pomáha lepšiemu rastu a vyššej úrode a tým aj vyšším ziskom farmárov a poľnohosp. špecialistov.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie