Slovenský názov:

Natura 2000 - Vihorlat

Anglický názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2006

Anotácia:

Prírodné jazero Morské oko nachádzajúce sa v hlbokých bukových lesoch Vihorlatu, je spomienkou na vulkanickú aktivitu tohto pohoria a nemá obdobu vo vulkanických pohoriach Európy. Morské oko leží v nadm.výške 618 m. Jeho dĺžka je 750 m a hĺbka 25-28 m. Napája ho 6 potokov a niekoľko periodických tokov. Prebytočnú vodu z jazera odvádza potok Okna. Dokument približuje tento skvost východoslovenskej prírody, rovnako ako jeho okolie.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie