Slovenský názov:

Vielle Chaux

Anglický názov:

Krajina:

Slovensko

Jazyk:

slov.

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2008

Anotácia:

Tam pod štítmi, kde sa ukladá k spánku, aby sa ráno zobúdzal s tým istým slnkom, tam kde mraky sami vodu prinesú a bolesť trávy pod kopytami značí život, tam v zemi tichej, kde všetko je jasné a zreteľné, nech kdekoľvek na svete, človek je stále človekom.    

Anotácia EN:

    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie