Slovenský názov:

V pralesoch Karpát

Anglický názov:

Krajina:

Slovenská republika

Jazyk:

slovensky

Typ filmu:

DVD

Minutáž:

Rok:

2007

Anotácia:

Karpatské prírodné lesy sú zachytené do prírodného svetového dedičstva. Film zachytáva uzavretý prírodný kolobeh karpatských pralesov vo všetkých ročných obdobiach.    

Anotácia EN:

Carpathian natural forests are registered in the World Nature Heritage. The film shows closed natural circle of Carpathian forests in all seasons of the year.    

Tématika: Signatúra:

Tlačiť

Doplnkové informácie